Sillamäe linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine (Sillamäe Linnavolikogu 27.01.22 määrus nr 6)

Lisa

 

Lühiülevaade Sillamäe linna 2022. aasta eelarvest

Seletuskiri

Seletuskiri (vene keeles)


Sillamäe linna 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (Sillamäe Linnavolikogu 31.05.2022 määrus nr 14)
Lisa
Seletuskiri 


Sillamäe linna 2022. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (Sillamäe Linnavolikogu 14.06.2022 määrus nr 17)
Lisa
Seletuskiri


Sillamäe Linnavolikogu 27. jaanuari 2022. a määruse nr 6 „Sillamäe linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine" muutmine (Sillamäe Linnavolikogu 29.09.2022 määrus nr 21).
 

Sillamäe linna 2022. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine (Sillamäe Linnavolikugu 27.10.2022 määrus nr 23)
Lisa
Seletuskiri


Sillamäe linna 2022. aasta IV lisaeelarve vastusvõtmine (Sillamäe Linnavolikogu 22.12.2022 määrus nr 26)
Lisa
Seletuskiri

 

 

Alaeelarved