Hanked 2020

Nimetus

Avaldatud

Pakkumuste
esitamise kuupäev

Seisund

Hanketeade

Hankedokumendid/
lisad

Küsimused/
selgitused

Tulemus

Tuletõrje seadmete ja vahendite hooldus ja kontroll Spordikompleksi Kalevis 13.01.2020 27.01.2020 kuni kell 16.00 algatatud teade kirjalik ettepanek    
Sillamäe Eesti Põhikooli kompleksturvateenuse osutamine 08.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

algatatud teade kirjalik ettepanek    

Elektrivõrkude hooldus Sillamäe Vanalinna Koolis

07.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

algatatud teade kirjalik ettepanek    

Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Sillamäe Vanalinna Koolis

07.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

algatatud teade kirjalik ettepanek    

Sillamäe Vanalinna Kooli turvateenuse osutamine

07.01.2020

20.01.2020 kell 9.45

algatatud teade kirjalik ettepanek    
Elektrivõrkude hooldus Hoolekandeasutuse Sügis hoones 02.01.2020 08.01.2020 kell 09.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja  ventilatsioonisüsteemide  ning seadmete hooldus  Hoolekandeasutuse Sügis hoones 02.01.2020 08.01.2020 kell 11.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus