Hanked 2020

Nimetus

Avaldatud

Pakkumuste
esitamise kuupäev

Seisund

Hanketeade

Hankedokumendid/
lisad

Küsimused/
selgitused

Tulemus

Sillamäe linna turismialase veebilehe loomine 28.12.2020 11.01.2021 kell 10.00 lõppenud teade

kirjalik ettepanek

Sillamäe linna turismilogo

  tulemus

Kesk tn 27 hoone katuse remonttööd

22.12.2020 29.12.2020 kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Hoolekandeasutuse „Sügis" hoones 16.12.2020 23.12.2020 kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Elektrivõrkude hooldus Hoolekandeasutuse „Sügis" hoones 16.12.2020 23.12.2020 kell 09.00  lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Elanikkonnalt ohtlike jäätmete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumine 2021. a 9.12.2020

14.12.2020

kell 10:00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Elektripaigaldiste- ja seadmete, veevarustuse ja kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete hooldus, kontroll ja remont 4.12.2020 27.12.2020  10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Hõbelusikate soetamine Sillamäe linnas vastsündinud lastele 1.12.2020 08.12.2020. kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Aiandusühistu Sillamäe Sputniku jalgtee projekteerimine 1.12.2020 15.12.2020 kell 09.00  lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Kesk tänava rekonstrueerimine II etapp  27.11.2020   lõppenud teade hanke viitenumber: 230414    tulemus

Monitoride ostmine

24.11.2020

01.12.2020

kell 13.00.

lõppenud teade kirjalik ettepanek lisa (hankelepingu projekt) tulemus

Puu-ja köögivilja ostmine Sillamäe üldhariduskoolidele

23.11.2020 04.12.2020 kell 9.00

lõppenud

teade kirjalik ettepanek   tulemus
Microsoft tarkvaralitsentside rentimine Sillamäe linna üldhariduskoolidele 23.11.2020

03.12.2020. kell 9.00

algatatud teade kirjalik ettepanek    

Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks" projekti elluviimine

20.11.2020 25.11.2020. kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Piima ja piimatoodete ostmine Sillamäe linna üldhariduskoolidele 16.11.2020 26.11.2020 kell 10.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 229936   tulemus

Aastavahetuse ilutulestiku korraldamine Sillamäe Kultuurikeskuse esisel väljakul 

16.11.2020 14.12.2020 kell 13.00 algatatud teade kirjalik ettepanek    
Sillamäe linnas lastele jõulukingituste ostmine 12.11.2020 20.11.2020  kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Viru puiestee rekonstrueerimise I etapp

10.11.2020 7.12.2020    kell 09.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 229711   tulemus
E-arvete haldusteenus ja raamatupidamistarkvaraga PMen infovahetus 05.11.2020

19.11.2020 kell 10.00

lõppenud teade hanke viitenumber: 229567   tulemus

Kesk tn 27 hoone kabinettide uste vahetus

05.11.2020

12.11.2020 kell 09.00

lõppenud teade hanke viitenumber: 229514   tulemus
Sillamäe Kultuurikeskuse teadetetahvlite soetamine 05.11.2020

16.11.2020 kell 13.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sillamäe linnale auditeerimisteenuste osutamine 2020., 2021. ja 2022. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks 04.11.2020 16.11.2020 kell 10.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 229482   tulemus
Toiduainete ostmine Sillamäe linna lasteaedadele 03.11.2020

19.11.2020  kell 10.00

lõppenud teade hanke viitenumber: 229419   tulemus
Hoolekandeasutuse „Sügis" hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd 03.11.2020 16.11.2020 kell 09.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 229396   tulemus

Viru puiestee rekonstrueerimise I etapp

27.10.2020

9.11.2020  kell  09:00

lõppenud teade hanke viitenumber: 228540   tulemus
Tööruumide õhu radoonisisalduse mõõtmine Sillamäe Linnavalitsuses ja hallatavates asutustes 2020.a 22.10.2020 30.10.2020 kell 10.00 lõppenud teade

kirjalik ettepanek

lisa 4

  tulemus
Sillamäe Vanalinna Kooli lammutustööde omanikujärelevalve teenus 19.10.2020 29.10.2020 kell 09.00 lõppenud teade

hanke viitenumber: 228900

  tulemus
Ranna tänava rekonstrueerimise projekteerimine  16.10.2020 26.10.2020 kell 09.00  lõppenud teade hanke viitenumber: 228749    tulemus
Kesk tänava rekonstrueerimise II etapp  16.10.2020 10.11.2020 kell 09.00  lõppenud teade hanke viitenumber: 228766   tulemus
Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala topo-geodeetiline uuring 12.10.2020 21.10.2020 kell 10.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 228538   tulemus

Sillamäe Kesk tn 27 hoone osaline akende ja ukse vahetus

08.10.2020

16.10.2020 kell 09.00

lõppenud teade hanke viitenumber: 228435   tulemus
Kontoritehnika ostmine 05.10.2020

13.10.2020

kell 13.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
M.Rumjantsevi tänava rekonstrueerimise projekteerimine  28.09.2020 05.10.2020 kell 09.00  lõppenud teade

hanke viitenumber: 

227943

  tulemus
Professionaalse jooksulindi soetamine spordikompleksi jõusaali jaoks 22.09.2020 12.10.2020  kell 16.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Linna teede markeerimine 14.09.2020 05.10.2020 kell 09.00  lõppenud teade kirjalik ettepanek    tulemus

Sillamäe Gümnaasiumis sööklaruumide rekonstrueerimine

14.09.2020 30.09.2020 kell 11.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 227358   tulemus
Elektrienergia ostmine 08.09.2020

22.09.2020 kell 9.00

lõppenud teade

hanke viitenumber: 226968

  tulemus
Jäätmejaama põhiprojekti ekspertiis 07.09.2020 11.09.2020 kell 10.00 lõppenud teade

hanke viitenumber: 

227086 

  tulemus

Sillamäe Eesti Põhikooli hoone keskmisest evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkesektsiooni projekteerimine ja ehitamine

31.08.2020 10.09.2020 kell 10.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 226880   tulemus
Sillamäe linna sanktsioneerimata prügilate koristamine, jäätmete vedu 27.08.2020 31.08.2020 kell 11.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Ranna tn (lõik Kajaka tn-Mere pst. ) sõidutee katte taastusremont 25.08.2020

07.09.2020 09.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Transporditeenus  projektile  „Keskkonnateadlikkus     Sillamäe     üldharidusasutustes 2020/2021. õppeaastal" 25.08.2020 01.09. 2020 kell 9.00 lõppenud teade

kirjalik ettepanek

hankelepingu projekt

  tulemus
Toiduainete ostmine Sillamäe lasteaedadele 21.08.2020 27.08.2020 kell 9.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

SA Sillamäe Haigla ATS-i projekteerimine

18.08.2020 01.09.2020  kell 10.00  lõppenud teade kirjalik ettepanek

I korrus

II korrus

kelder

tulemus
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Sillamäe linna tänavate katte taastusremondiks 18.08.2020

28.08.2020 09.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Sillamäe Vanalinna Kooli lammutustööd

18.08.2020

24.08.2020 kell 11.00

lõppenud teade hanke viitenumber: 225851   tulemus
Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitus 13.08.2020

21.08.2020 kell 09.00

lõppenud teade hanke viitenumber: 225850   tulemus
Veski tn ja Ranna tn lõigu sõidutee katte taastusremont 07.08.2020 25.08.2020 kell 09.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 226273   tulemus
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Gagarini tn ja Geologia tn tee ja heakorrastusprojekti realiseerimiseks 01.08.2020 19.08.2020 kell 09.00  lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Sillamäe kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni põhiprojekti koostamine

01.08.2020 11.08.2020 kell lõppenud teade

hanke viitenumber:

225858

  tulemus

Sillamäe Viru puiestee jalakäijate ala rekonstrueerimise eskiis

20.07.2020 28.07.2020 kell 10.00 lõppenud teade

Hanke viitenumber: 225765

  tulemus
Sillamäe linna tänavate katte taastusremont 13.07.2020 10.08.2020. kell 09.00 lõppenud teade

hanke viitenumber: 

225453 

  tulemus

Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine

09.07.2020 16.07.2020 kell 10.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 225253   tulemus

Sillamäe Gümnaasium ja Sillamäe Raamatukogu hoone klaasfassaadi remont

09.07.2020 20.07.2020 kell 11.00 lõppenud teade hanke viitenumber:  225358   tulemus

Gagarini tn ja Geoloogia tänava tee- ja

heakorrastusprojekti realiseerimine
06.07.2020 31.07.2020. kell 09.00 lõppenud teade Hanke viitenumber:  225234    tulemus
Sillamäe Kesk tn 27 hoone osaline akende ja ukse vahetus 01.07.2020 8.07.2020 kell 10.00 lõppenud teade

hanke viitenumber: 225128

  tulemus
Kontoritehnika ostmine 30.06.2020 7.07.2020 kell 13.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Valgusdekoratsioonide ostmine  29.06.2020 3.07.2020 kell 9.00 lõppenud teade

kirjalik ettepanek

lisa 1

lisa 2

  tulemus

Sillamäe Muuseumi rõdupiirde taastamine

17.06.2020 29.06.2020 kell 10.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 224745   tulemus

Sillamäe Kultuurikeskuse parkla ehitusprojekti ekspertiis

8.06.2020 12.06.2020 kell 11.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 224255   tulemus
Kajaka 9 asfaltkattega tee ehitus 5.06.2020

15.06.2020  kell  10.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine Sillamäe linnas 2020. aastal 2.06.2020 8.06 2020  kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sõtke tn reostuse likvideerimine 28.05.2020 1.06.2020  kell 11.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sillamäe Gümnaasium ja Sillamäe Raamatukogu hoone klaasfassaadi remont 28.05.2020 8.06.2020 kell 11.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 223941   tulemus
Sillamäe tänavavalgustuse projekteerimine 27.05.2020 3.06.2020 kell 10.00 lõppenud teade

hanke viitenumber: 223180

  tulemus
Teede ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve teenus 14.05.2020 27.05.2020 09.00  lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sillamäe linna tänavate teekatte auguremont 14.05.2020 20.05.2020  kell 09.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 222927    tulemus
Gagarini 25 ja Tškalovi 25 aadressil parklate ehitamine Sillamäe linnas 14.05.2020 1.06.2020 kell 09.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 222933    tulemus
Sillamäe linna kevadkoristustööd 2020 8.05.2020 12.05.2020  kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sillamäe prügila sulgemisjärgne seire 2020 27.04.2020 5.05.2020  kell 11.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek Lisa 4  Sillamäe prügila sulgemiskava  tulemus

Sillamäe Vanalinna Kool. V.Tškalovi tn 25 hoone ruumide ümberehitamine söökla- ja söögiruumiks

20.04.2020 4.05.2020 kell 11.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 222440   tulemus
Teede ehitus ja remont Sillamäe linnas 17.04.2020 04.05.2020 kell 09.00 lõppenud teade hanke viitenumber 221950    tulemus
Puitrajatiste remont Sillamäe linna mereäärses piirkonnas 16.04.2020 23.04.2020 kell 9.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Jäätmejaama põhiprojekti ja eelhinnangu koostamine

14.04.2020 23.04.2020 kell 11.00 lõppenud teade

hanke viitenumber: 222211

  tulemus

Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine 

07.04.2020 20.04.2020 kell 10.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 222012   tulemus
Õppevahendite hange kaasava hariduse rakendamiseks Sillamäe Eesti Põhikoolis 01.04.2020 13.04.2020  kell  10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Jäätmemajade rajamine avalikes jäätmekogumispunktides 23.03.2020 31.03.2020 kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Sillamäe Lasteaia Päikseke ja Hoolekandeasutuse Sügis energiaauditite  teostamine 

16.03.2020 20.03.2020 9.00 lõppenud teade

hanke viitenumber: 221155

  tulemus
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kesk tänava rekonstrueerimisel 11.03.2020 19.03.2020 kell 09.00 lõppenud teade hanke viitenumber:  220981    tulemus
Sillamäe Eesti Põhikooli kaldtee ehitamine 9.03.2020 23.03.2020  kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Terviserajale elektrikilbi ja toitekaabli projekteerimis- ja ehitustööd   

28.02.2020 06.03.2020 kell 9.00 lõppenud teade

kirjalik ettepanek

lisa 1

lisa 2

lisa 3

lisa 4

  tulemus

Sillamäe Kesk tn 27 hoone peasissekäigu ja peatrepikoja remonttööd

20.02.2020 27.02.2020 kell 10.00 lõppenud teade hanke viitenumber: 220086   tulemus

Sillamäel J. Gagarini tn 35-13 eluruumi kohandamine

19.02.2020 26.02.2020 kell 10.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Kesk tn 30 asuva välimööbli remont 10.02.2020

14.02.2020

kell 9.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sillamäe linna omandis ja valduses olevate hoonete kindlustamine 2020.a 10.02.2020 17.02.2020 kell 9.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis 06.02.2020

28.02.2020

kell 16.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Elektripaigaldiste kuni 1000V  tehnohooldamine spordikompleksi ja ujula hoonetes 06.02.2020

28.02.2020

kell 16.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete hooldus, kontroll ja remont spordikompleksi ja ujula hoonetes 06.02.2020

28.02.2020

kell 16.00

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Kesk tänava rekonstrueerimine

30.01.2020 21.02.2020 kell 10.00 lõppenud teade

hanke viitenumber: 218979

  tulemus
Tuletõrje seadmete ja vahendite hooldus ja kontroll Spordikompleksi Kalevis 13.01.2020 27.01.2020  kell 16.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sillamäe Eesti Põhikooli kompleksturvateenuse osutamine 08.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Elektrivõrkude hooldus Sillamäe Vanalinna Koolis

07.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Sillamäe Vanalinna Koolis

07.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Sillamäe Vanalinna Kooli turvateenuse osutamine

07.01.2020

20.01.2020 kell 9.45

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Elektrivõrkude hooldus Hoolekandeasutuse Sügis hoones 02.01.2020 08.01.2020 kell 09.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja  ventilatsioonisüsteemide  ning seadmete hooldus  Hoolekandeasutuse Sügis hoones 02.01.2020 08.01.2020 kell 11.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus