17.12.21

Sillamäe linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu)

Lisa

Seletuskiri

Seletuskiri (vene keeles)

 

Alaeelarved

Toimetaja: SILLAMÄE LINNAVALITSUS