Hanked 2020

Nimetus

Avaldatud

Pakkumuste
esitamise kuupäev

Seisund

Hanketeade

Hankedokumendid/
lisad

Küsimused/
selgitused

Tulemus

Sillamäe Kesk tn 27 hoone peasissekäigu ja peatrepikoja remonttööd

20.02.2020 27.02.2020 kell 10.00 algatatud teade hanke viitenumber: 220086    

Sillamäel J. Gagarini tn 35-13 eluruumi kohandamine

19.02.2020 26.02.2020 kell 10.00 algatatud teade kirjalik ettepanek    
Kesk tn 30 asuva välimööbli remont 10.02.2020

14.02.2020

kell 9.00

algatatud teade kirjalik ettepanek    
Sillamäe linna omandis ja valduses olevate hoonete kindlustamine 2020.a 10.02.2020 17.02.2020 kell 9.00 algatatud teade kirjalik ettepanek    
Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis 06.02.2020

28.02.2020

kell 16.00

algatatud teade kirjalik ettepanek    
Elektripaigaldiste kuni 1000V  tehnohooldamine spordikompleksi ja ujula hoonetes 06.02.2020

28.02.2020

kell 16.00

algatatud teade kirjalik ettepanek    
Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete hooldus, kontroll ja remont spordikompleksi ja ujula hoonetes 06.02.2020

28.02.2020

kell 16.00

algatatud teade kirjalik ettepanek    

Kesk tänava rekonstrueerimine

30.01.2020 21.02.2020 kell 10.00 algatatud teade

hanke viitenumber: 218979

   
Tuletõrje seadmete ja vahendite hooldus ja kontroll Spordikompleksi Kalevis 13.01.2020 27.01.2020  kell 16.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sillamäe Eesti Põhikooli kompleksturvateenuse osutamine 08.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Elektrivõrkude hooldus Sillamäe Vanalinna Koolis

07.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Sillamäe Vanalinna Koolis

07.01.2020

20.01.2020

kell 9.45

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus

Sillamäe Vanalinna Kooli turvateenuse osutamine

07.01.2020

20.01.2020 kell 9.45

lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Elektrivõrkude hooldus Hoolekandeasutuse Sügis hoones 02.01.2020 08.01.2020 kell 09.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus
Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja  ventilatsioonisüsteemide  ning seadmete hooldus  Hoolekandeasutuse Sügis hoones 02.01.2020 08.01.2020 kell 11.00 lõppenud teade kirjalik ettepanek   tulemus