Sillamäe linna 2017.a eelarve

 

 

Alaeelarved:

 1. Sillamäe Linnavalitsuse ja Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarved / Lisad
 2. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Lasteaia Päikseke alaeelarve kinnitamine 2017. aastaks / Lisa

 3. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Lasteaia Jaaniussike     2017. aasta alaeelarve / Lisa

 4. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Linna Keskraamatukogu 2017. aasta alaeelarve / Lisa

 5. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Muuseumi 2017. aasta alaeelarve / Lisa

 6. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Lasteaia Jaaniussike     2017. aasta alaeelarve / Lisa

 7. Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarved / Lisa 1 / Lisa 2

 8. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Muuseumi 2017. aasta alaeelarve / Lisa

 9. Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarved / Lisa 1

 10. Sillamäe Linnavalitsuse ja Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarved / Lisad

 11. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Toimetuse Sillamäeski Vestnik  2017. aasta alaeelarve / Lisad

 12. Sillamäe Linnavalitsuse ja Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarved / Lisad
 13. Sillamäe Linnavalitsuse ja Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. aasta alaeelarved / Lisad