Eelarve 2019

9/26/20

 

ALAEELARVED

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 98)

Lisa korraldusele nr 98

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 113)

Lisa korraldusele nr 113

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 124)

Lisa korraldusele nr 124

Hallatava asutuse eelarve kunnitamine (korraldus nr 136)

Lisa korraldusele nr 136

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 273)

Lisa korraldusele 273

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 290)

Lisa korraldusele nr 290

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 329)

Lisa korraldusele nr 329

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 459)

Lisa korraldusele nr 459

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 473)

Lisa korraldusele nr 473

Hallatava asutuse eelarve kinnitamine (korraldus nr 483)

Lisa korraldusele nr 483

Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 574)

Lisa korraldusele nr 574

Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2019. aastaks (korraldus nr 604)

Lisa korraldusele nr 604