Hanked 2019

 

Nimetus

Avaldatud

Pakkumuste
esitamise kuupäev

Seisund

Hanketeade

Hankedokumendid/
lisad

Küsimused/
selgitused

Tulemus

Sillamäel Kesk 27 hoones tuletõkkeukse paigaldamine

15.02.2019 22.02.2019 14.00 algatatud Teade Ettepanek    

Elektripaigaldiste- ja seadmete, veevarustuse ja kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete hooldus, kontroll ja remont kultuurikeskuse hoonetes (Kesk 24, V.Tškalovi 25).

18.01.2019 30.01.2019 algatatud Teade

Dokumendid

Lisad

  tulemus
Sillamäel V. Majakovski tn 5 ja V. Majakovski tn 9 elamute lammutustööd 14.01.2019 28.01.2019 11.00 algatatud Teade Hanke viitenumber: 204444    
Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Hoolekandeasutuse „Sügis" hoones 3.01.2019 9.01.2019 9.00 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus