Hanked 2019

 

Nimetus

Avaldatud

Pakkumuste
esitamise kuupäev

Seisund

Hanketeade

Hankedokumendid/
lisad

Küsimused/
selgitused

Tulemus

Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine Sillamäe linnas 23.05.2019 31.05.2019 10.00 algatatud Teade Ettepanek    

Sillamäe Kesk tn 27 II korruse koridoride remonttööd

22.05.2019 03.06.2019 14.00 algatatud Teade Hanke viitenumber:209534    

Sillamäe Kalda tn 12 evakuatsiooni välistreppide paigaldamine

22.05.2019 30.05.2019 11.00 algatatud Teade

Hanke viitenumber:209529

   

Sillamäe rannapromenaadi ehitustööd

17.05.2019 10.06.2019 10.00 algatatud Teade Hanke viitenumber:209432    
Juriidiline nõustamine 13.05.2019

20.05.2019

10.00

algatatud Teade Ettepanek    

Sillamäe Spordikompleksi Kalev hoone (Kesk tn 30) ehitusprojekti tuleohutus ja tulekahjusignalisatsiooni osa

08.05.2019 31.05.2019  16.00 algatatud Teade Ettepanek    

Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks ehitustööde omanikujärelevalve teenus      (II etapp)

03.05.2019 10.05.2019 11.00 algatatud Teade Hanke viitenumber: 208750    

Sillamäe Lasteaia Päikseke mänguväljakul varjualuste ehitamine

17.04.2019 24.04.2019 11.00 lõppenud Teade

Hanke

viitenumber: 208137

  tulemus

Kontoritehnika ostmine

17.04.2019 24.04.2019 
13.00
algatatud Teade Ettepanek    
Basseini sisekattematerjali asendamine ja leke tagajärgede kõrvaldamine 10.04.2019 30.04.2019 16.00 lõppenud Teade Ettepanek   tulemus

Sillamäe purskkaevu ehitustööde omanikujärelevalve teenus

04.04.2019 11.04.2019 11.00 lõppenud Teade

Hanke

viitenumber: 207634

  tulemus

Juriidiline nõustamine

01.04.2019

15.04.2019 10.00

algatatud

Teade

Ettepanek

 

 

Mänguväljakute seadmete ostmine koos paigaldusega

01.04.2019

08.04.2019 09.00

algatatud

Teade

Hanke

viitenumber: 207352

   

Teekatte auguremont

29.03.2019

08.04.2019 09.30

algatatud

Teade

Ettepanek

   

Sillamäe linnas „500 kodu tuleohutuks" projekti elluviimine

28.03.2019

5.04.2019 11.00

algatatud

Teade

Hanke   

viitenumber: 207305

   

Sillamäe linnas rannavalve teenuse osutamine

19.03.2019

26.03.2019  09.00

algatatud

Teade

Hanke viitenumber:206811

   

Energiamärgiste väljastamine

18.03.2019

22.03.2019 11.00

lõppenud

Teade

Ettepanek

  tulemus

Kontoritehnika ost

14.03.2019

21.03.2019 09.00

lõppenud

Teade

Dokumendid

 

tulemus

Jalgpalliväljaku automaatse kastmissüsteemi projekteerimine ja paigaldamine

14.03.2019

30.04.2019 16.00

lõppenud

Teade

Dokumendid

  tulemus

Kesk tänaval asuva Sõtke jõe tammi renoveerimise omanikujärelevalve teenus

11.03.2019

15.03.2019 11:00

lõppenud

Teade

Hanke viitenumber:206513

 

tulemus

Sillamäe rannapromenaadi projekti ekspertiisi teenus

06.03.2019

14.03.2019 14.00

lõppenud

Teade

Hanke viitenumber:206374

 

tulemus

Lasteaia Päikseke hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teenus

21.02.2019

28.02.2019 14.00

lõppenud

Teade

Hanke viitenumber: 205916

 

tulemus

Kajaka tn treppide renoveerimise omanikujärelevalve teenus

21.02.2019

28.02.2019 11.00

lõppenud

Teade

Hanke viitenumber: 205911

 

tulemus

Sillamäel Kesk 27 hoones tuletõkkeukse paigaldamine

15.02.2019

22.02.2019 14.00

lõppenud

Teade

Ettepanek

 

tulemus

Elektripaigaldiste- ja seadmete, veevarustuse ja kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete hooldus, kontroll ja remont kultuurikeskuse hoonetes (Kesk 24, V.Tškalovi 25).

18.01.2019

30.01.2019

lõppenud

Teade

Dokumendid

Lisad

 

tulemus

Sillamäel V. Majakovski tn 5 ja V. Majakovski tn 9 elamute lammutustööd

14.01.2019

28.01.2019 11.00

lõppenud

Teade

Hanke viitenumber204444

 

tulemus

Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Hoolekandeasutuse „Sügis" hoones

3.01.2019

9.01.2019 9.00

lõppenud

Teade

Dokumendid

 

tulemus