Sillamäe 2015. aasta eelarve

 1. Sillamäe linna 2015. aasta eelarve (määrus) Lisad / seletuskiri / seletuskiri vene keeles
 2. Sillamäe linna 2015. aasta lisaeelarve (3.03.2015 määrus nr 24) / Lisad / Seletuskiri
 3. Sillamäe linna 2015. aasta lisaeelarve (28.05.2015 määrus nr 31) / Lisad / Seletuskiri
 4. Sillamäe linna 2015. aasta lisaeelarve (29.09.2015 määrus nr 37) / Lisad / Seletuskiri
 5. Sillamäe linna 2015. aasta lisaeelarve (29.10.2015 määrus nr 40) / Lisad Seletuskiri

 

Alaeelarved

 

 1. Sillamäe Linnavalitsuse ja Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste      2015. aasta alaeelarved / Lisad
 2. Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2015. aasta alaeelarved / Lisad
 3. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Lasteaia Rukkilill 2015.aasta alaeelarve / Lisa
 4. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Toimetuse Sillamäeski Vestnik 2015.aasta alaeelarve / Lisa
 5. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei 2015.aasta alaeelarve / Lisa
 6. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Keskraamatukogu 2015.aasta alaeelarve / Lisa
 7. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Lasteaia Päikseke alaeelarve / Lisad
 8. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Lasteaia Pääsupesa alaeelarve / Lisad
 9. Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2015. aastaks / Lisad
 10. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Lasteaia Rukkilill 2015.aasta alaeelarve / Lisa
 11. Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2015. aastaks / Lisad

 12. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Lasteaia Päikseke alaeelarve / Lisad

 13. Sillamäe Linnavalitsuse ja Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2015. aastaks / Lisad

 14. Sillamäe Linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarvete kinnitamine 2015. aastaks / Lisad

 15. Sillamäe Linnavalitsuse hallatava asutuse Sillamäe Keskraamatukogu 2015.aasta alaeelarve / Lisa