Välisõhk

 

 Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Lemminkäinen Eesti AS (registrikood 10114029, aadress Betooni 28, 11415 Tallinn, Harju maakond; edaspidi ka ettevõte) 16.08.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaastelubataotletakse Ida-Viru maakonnas Sillamäe linnas Kesk tn 2 kinnistul (katastritunnus 73501:001:0169) paigaldatavale asfaltbetoonitehasele.

  Ettevõttepõhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAKi kood 42111). Ettevõte plaanib kasutada teisaldatavat asfaltbetoonitehast Amomatic210. Kuivatustrumli maksimaalne nimisoojusvõimsus on 18,6 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 700 tonni. Kuivatustrummel on varustatud kottfiltriga, mille tööefektiivsus on 99%.

Tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele lubjakivist valmistatud peeneteralist fillerit. Filleri aastane kogus on 3000 tonni. Fillerihoidla omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Lubjakivifilleri laaditakse kivimaterjalisilosse, kust see liigubsegistisse.

Segistis toimub naftabituumeni eelkuumutatud kivimaterjali, filleri ja tolmu segamine asfaltbetooniseguks. Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diiselkütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaam toodab elektrienergiat ka bituumeni soojendamiseks. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,6 MW. Kütuse aastane kulu on 70 tonni.

Tööperiood on planeeritud kuni 31. detsembrini2017. Tööaeg on 7.00-21.00.

 

Keskkonnaamet esitas Lemminkäinen Eesti AS õhusaasteloa taotlusmaterjalid Sillamäe linnavalitsusele arvamuse saamiseks. 

 

 

 

Kui tunnete välisõhu saastumist, palume Teid helistada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313

 

Sillamäe linna välisõhu pidevseire programm

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on valminud Sillamäe linna välisõhu pidevseire programm. Käesoleva programmi eesmärgiks on selgitada välja Sillamäe linna välisõhu pidevseire vajadus, võimalikud peamised saasteained piirkonnas ja anda asukohasoovitusi võimalike seirejaamade rajamiseks ning juhiseid seire korraldamiseks. Töö tellijaks on Sillamäe Linnavalitsus. Töö teostajaks on OÜ Alkranel.

 

Programm

 

Sillamäe linna välisõhu monitooring