VÕLANÕUSTAMISTEENUS

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.


Võlanõustamisteenusele on õigus kõikidel Sillamäe linna elanikel sõltumatu nende sissetuleku suurusest ja sotsiaalsest seisundist.

Võlanõustamisteenust osutatakse isikule tasuta.

Kuidas saada teenust:
Teenuse saamiseks esitatakse sotsiaalosakonnale taotlus, milles märgitakse:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
2) taotletav teenus;
3) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
4) vajadusel täiendavad andmed ja dokumendid.
5) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Taotlus on vormivaba.

Eeskirjad ja korrad

ÕIGUSAKTID:
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord