Sotsiaalvaldkond

 Ühekordne vanaduspensionäride toetuse taotlus

 Lapse sünni ning elukoha registreerimine e-teenusena

 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenuse taotlus