VARJUPAIGATEENUS

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.


Varjupaigateenuse saamiseks ei ole vaja esitada taotlust. Teenuse saamiseks pöördub isik otse teenuse osutaja poole, kes omakorda esitab sotsiaalosakonnale andmed teenust saanud isikute kohta.

Varjupaigateenust osutatakse isikule tasuta.

Eeskirjad ja korrad

ÕIGUSAKTID:
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord