Kehtestatud detailplaneeringud

SILLAMÄE LINNAS KEHTIVAD DETAILPLANEERINGUD

 1. Sillamäe Palvemaja maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 4. septembri 1996. a korraldusega nr 142-k).

 

 1. Tškalovi, Majakovski, Kesk ja Rumjantsevi tänavatega piirneva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 4. septembri 1996. a korraldusega nr 142-k).

 

 1. Õigeusu kultuuri ühingu territooriumi detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 4. septembri 1996. a korraldusega nr 142-k).

 

 1. Jõe tänava piirkonnas asuv maa-ala (kolm eramut) detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 30. aprilli 1997. a korraldusega nr 111-k).

 

 1. Krõlovi tänava kolme eramu detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 16. juuli 1997. a korraldusega nr 223-k).

 

 1. Tööstusrajoonis Tolstoi tn 7 kvartali detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 5. novembri 1997. a korraldusega nr 379-k).

 

 1. Linna bussijaama ja besiinijaama kompleksi maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 5. novembri 1997. a korraldusega nr 380-k).

 

 1. Ühepereelamu krundi asukohaga Tallinna mnt 8 (kasesalu piirkond) detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 3. juuni 1998. a korraldusega nr 375-k).

 

 1. Ehitajate 5/1 piirkonna detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 16. septembri 1998. a korraldusega nr 470-k).

 

 1. Gagarini tn 13 asuva hoone (OÜ Bastrex Grupp) maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 2. detsembri 1998. a korraldusega nr 711-k).

 

 1. Tallinna mnt 15 (AS Tondi Ekektroonika) piirkonna detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 2. detsembri 1998. a korraldusega nr 712-k).

 

 1. Tööstuse tn 3/5 (J. Puškarjov) asuva hoone maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 16. detsembri 1998. a korraldusega nr 731-k).

 

 1. Tolstoi tn.2 AS North Crown asuva hoone maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 16. detsembri 1998. a korraldusega nr 734-k).

 

 1. Tööstuse tn 3/1; 3/2 (AS Sim-Sillamäe) asuva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 5. mai 1999. a korraldusega nr 301-k).

 

 1. Tškalovi tn. 19 (AS Rõivas-IP) asuva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 5. mai 1999. a korraldusega nr 302-k).

 

 1. Sillamäe linnas Tškalovi tn. 21 asuva Eesti Põhikooli maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 28. juuli 1999. a korraldusega nr 514-k).

 

 1. Tallinna mnt 6 (I. Ponomarjova) asuva hoone maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 28. juuli 1999. a korraldusega nr 515-k).

 

 1. Kesk tn. 2/26 ja Ehitajate tn 6 asuva (AS Silmet Grupp) asuva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 25. aprilli 2000. a otsusega nr 10/41-o).

 

 1. Ranna tn 32 (baar Ranna) asuva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 27. juuni 2000. a otsusega nr 13/51-o).

 

 1. Ranna tn. 32 asuvate garaažide (garaažiühistu Ranna-Sillamäe) maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 28. novembri 2000. a otsusega        nr 19/70-o).

 

 1. Tallinna mnt 5 (S. Tarassov) asuva hoone maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 28. detsembri 2000. a otsusega nr 21/80-o).

 

 1. Ranna tn 22 asuva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30.jaanuari 2001.a otsusega nr 22/84-o).

 

 1. Veski tn 3 asuva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2001. a otsusega nr 22/85-o).

 

 1. Sillamäel Ranna tn. 26 asuva hoone aluse maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 27. veebruari 2001. a otsusega nr 23/91-o).

 

 1. Sillamäel Ranna tn. 28 asuva hoone aluse maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 27. veebruari 2001. a otsusega nr 23/92-o).

 

 1. Detailplaneering maa-alale, mis asub Sillamäel maaüksuste Tallinna mnt 23/1 ja Tallinna mnt 23/2 kõrval (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 27. veebruari 2001. a otsusega nr 23/93-o).

 

 1. Sillamäel Ranna tänav 18 asuva hoone aluse maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30.oktoobri 2001.a otsusega nr 32/127-o).

 

 1. Sillamäel Kesk 23 asuva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 4. detsembri 2001. a otsusega nr 33/131-o).

 

 1. Sillamäel Viru pst 14 asuva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 4. detsembri 2001. a otsusega nr 33/131-o).

 

 1. Sillamäel Ranna, Kesk, Veski ja Kajaka tänavatega piiratud ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu  26. septembri 2002. a otsusega nr 43/172-o).

 

 1. Majakovski tn. 3 asuva hoone maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 17. oktoobri 2002. a otsusega nr 44/178-o).

 

 1. Sillamäe mereranna ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 23. detsembri 2002. a otsusega nr 4/11-o).

 

 1. Sillamäel Kesk tn 24a asuvate hoonete maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30. jaanuari 2003. a otsusega nr 6/22-o).

 

 1. Gagarini tn. 12 asuva hoone maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu  25. veebruari 2003. a otsusega nr 7/24-o).

 

 1. Sillamäel garaažiühistu "Tondi-Sillamäe-1" ja "Ring-Sillamäe" (asukohaga Tallinna mnt 23/3 territooriumi kõrval) maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu  25.märtsi 2003.a otsusega nr 8/37-o).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 3/8 ja Tallinna mnt 3/10 asuvate hoonete aluse ja neid teenindava maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 29. aprilli 2003. a otsusega nr 9/42-o).

 

 1. Toila valla piirist Sillamäel Kesk 2/27 asuva alajaamani kulgeva elektriliini  maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 29. aprilli 2003. a otsusega nr 9/43-o).

 

 1. Sillamäel Viru pst 35 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 26. juuni 2003. a otsusega nr 11/52-o).

 

 1. Tööstuse tn 20 ja Tööstuse tn 20a kinnistule ja nende teenindamiseks rajatava juurdepääsutee detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a otsusega nr 14/68-o).

 

 1. Sillamäel Kesk 2, Kesk 2/1, Kesk 2B ja Ehitajate 1 maa-ala ja nendega piirneva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a otsusega nr 14/69-o).

 

 1. Sillamäel Kesk tn 26, Kesk tn 28 ja Kesk tn 30 maa-alade territooriumi detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 28.oktoobri 2003.a otsusega nr 15/78-o).

 

 1. Sillamäe Viru 2A maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 16. detsembri 2003. a otsusega nr 17/95-o).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 3/7 asuva hoone aluse ja seda teenindava maa-ala  detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 16. detsembri 2003. a otsusega nr 17/96-o).

 

 1. Sillamäe Viru pst 29 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 3.juuni 2004.a korraldusega nr 346-k).

 

 1. Sillamäel Ranna 13 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu  31.augusti 2004.a otsusega nr 24/144-o).

 

 1. Sillamäel Kesk 22 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu  26.oktoobri 2004.a otsusega nr 26/147-o).

 

 1. Sillamäel haiglalinnaku maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 23.detsembri 2004.a korraldusega nr 720-k).

 

 1. Sillamäel Tööstuse 10a maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 2.juuni 2005.a korraldusega nr 321-k).

 

 1. Sillamäel Viru pst 18/1 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 18.augusti 2005.a korraldusega nr 423-k).

 

 1. Sillamäel Kesk 26a maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu  22.septembri 2005.a otsusega nr 210-o).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 23/5 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse  8.detsembri 2005.a korraldusega nr 583-k).

 

 1. Viru pst 2 ja Viru pst 6 ning nende maaüksuste lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 22.detsembri 2005.a korraldusega nr 617-k).

 

 1. Sillamäel Sõtke jõe äärsete eramute maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30.mai 2006.a otsusega nr 31-o).

 

 1. Sillamäe Kesk 2 (osaliselt), Kesk 2B, Kesk 2C, Kesk 2E, Kesk 2F, Ehitajate 1A, Ehitajate 1D, Ehitajate 1E, Ehitajate 1G, Ehitajate 1H, Ehitajate 1K, Ehitajate 3/1, 3/2, Türsamäe, Sõtke 1, Sõtke 2/17 maa-alade ja nendega piirnevate alade (Sillamäe sadama) detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 12.juuli 2006.a otsusega nr 38-o).

 

 1. Sillamäel Tööstuse tn 12 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 12.juuli 2006.a otsusega nr 39-o).

 

 1. Sillamäel Kalda tn 21 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 26.juuni 2007.a otsusega nr 89).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 21 ning Tallinna mnt 21 ja 23/5 vahelise maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 20.detsembri 2007.a otsusega nr 106).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 1/4 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 10.aprilli 2008.a korraldusega nr 182-k).

 

 1. Sillamäel Kajaka tn 15 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 25.märtsi 2008.a otsusega nr 120).

 

 1. Sillamäel Pavlovi tn 6 ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering (kehtestatud  Sillamäe Linnavolikogu 30.septembri 2008.a otsusega nr 134).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 23/2, 23/3, 23/4 ja 23/5 maaüksustega külgneva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 20.novembri 2008.a  korraldusega nr  592-k).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 3/2 ja Tallinna mnt 3/12 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 27.veebruari 2009.a  korraldusega nr  82-k).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 7 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30.juuni 2009.a otsusega nr 152).

 

 1. Sillamäel Viru pst 3 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 30.aprilli 2009.a otsusega nr 147).

 

 1. Sillamäel Tolstoi tn 7/6 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 26.novembri 2009.a korraldusega nr 565-k).

 

 1. Sillamäe Sadamas Planeerimisseaduse § 22 lõike 2 alusel lihtsustatud korras koostatud detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 21.veebruari 2011.a otsusega nr 62).

 

 1. Sillamäe Sadama territooriumil (katastriüksused Kesk 2d (välja arvatud Päite paekalda ala), Kesk 2, Kesk 2u, Kesk 2a, Kesk 2n, Sõtke 1d, Kesk 2p, Ehitajate 3, Ehitajate 1h, Ehitajate 1k, Ehitajate 6, Ehitajate 1a ja Kesk 2j) lihtsustatud korras koostatud detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 2.veebruari 2012.a korraldusega nr 74-k).

 

 1. Sillamäel Viru pst 5 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 29.04.2014 otsusega nr 23).

 

 1. Sillamäel I. Pavlovi tn 4 ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavalitsuse 4.09.2014 korraldusega nr 494-k).

 

 1. Sillamäel I. Pavlovi 1 maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 27.08.2015. a otsusega nr 84).

 

 1. Sillamäel Tallinna mnt 1/3 ja 1/4, Tallinna mnt 3/7 ja Tööstuse 8 vahelise maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 29.09.2016 otsusega nr 160).

 

 1. Sillamäel L. Tolstoi tn 2a, L. Tolstoi tänava ja N. Nekrassovi tänava vahelise maa-ala detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 31.01.2017. a otsusega nr 185).

 

 1. Sillamäel  Kajaka 16a maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering (kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 27.04.2017. a otsusega nr 195).

 

 1. Sillamäe territooriumil kulgeva Tallinn-Narva maanteelõigu ja selle lähiümbruse detailplaneering ( kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 29.11.2018.a otsusega nr 62).