03.12.21

Избирательный участок

Решение горсобрания №169 от 29.06.2021:

- määrati Sillamäe Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21

- otsustati moodustada üks valimisringkond nr 1 Sillamäe Linnavolikogu järgmise koosseisu valimiseks. Valimisringkonna nr 1 piiriks on Sillamäe linna haldusterritooriumi piir, mis on kantud maakatastrikaardile ja tähistatud nimetahvlitega riigiteedel ning linnatänavate ääres.

- määrati valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 21.

Linnavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine 

 

Избирательная комиссия города Силламяэ

Решение горсобрания №170 от 29.06.2021:

 - nimetati Sillamäe linna valimiskomisjoni liikmeteks Sirle Kupts, Nadežda Kaneva, Irina Oks ja Irina Uljanova

- nimetati Sillamäe linna valimiskomisjoni esimeseks asendusliikmeks Marina Kostjukevitš ja teiseks asendusliikmeks Ksenia Januševskaja

"Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 14 lõike 4 järgi on Sillamäe linna valimiskomisjoni esimeheks linnasekretär.

Sillamäe linna valimiskomisjoni moodustamine 

 

Решение Городского управления №590 от 12.08.2021:

Избирательная комиссия города Силламяэ располагается по адресу Кеск 27, Силламяэ.

Valimiskomisjoni asukoha määramine

 

Решение Избирательной комиссии города Силламяэ №1 от 13.08.2021:

заместитель председателя Избирательной комиссии города Силламяэ - Sirle Kupts.

Sillamäe linna valimiskomisjoni aseesimehe valimine

 

Решение Избирательной комиссии города Силламяэ №2 от 13.08.2021:

- määrati Sillamäe linna valimiskomisjoni tööajad 17. oktoobril 2021. a toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks alljärgnevalt:

1. kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani, s.o 18. augustist 2021. a kuni 15. septembrini 2021. a (k.a) tööpäevadel (v.a 7. ja 9. septembril 2021. a) kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.30;

2. 7. septembril 2021. a kell 9.00-12.00 ja 13.00-18.00;

3. 9. septembril 2021. a kell 9.00-12.00 ja 13.00-19.00;

4. 16. septembrist kuni 10. oktoobrini 2021. a igal esmaspäeval kell 9.00-12.00;

5. 11. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2021. a kell 12.00-20.00, 17. oktoobril 2021. a kell 9.00-23.00;

6. 18. oktoobril 2021. a kell 10.00-16.30;

7. 9. septembril 2021. a kell 18.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine;

8. 18. oktoobril 2021. a kell 10.00 toimub häälte teistkordne ülelugemine Sillamäe Linnavalitsuse saalis asukohaga Kesk 27, Sillamäe linn.

- otsustati, et vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb komisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Sillamäe linna valimiskomisjoni tööaja määramine

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

 

Решение Избирательной комиссии города Силламяэ №3 от 6.09.2021:

1. Registreeriti 17. oktoobril 2021. a toimuvateks Sillamäe Linnavolikogu valimisteks Valimisliit Värsked Sillamäe Tuuled.

2. Määrati Valimisliidu Värsked Sillamäe Tuuled nimelühend – VL VST.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 3

 

Решение Избирательной комиссии города Силламяэ №4 от 9.09.2021:Registreeris 17.oktoobril 2021.a toimuvateks Sillamäe linna volikogu valimisteks kandidaadid ja andis neile registreerimisnumbrid. 

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 4

 

Решение Избирательной комиссии города Силламяэ nr 5 и 6 от 1.10.2021:

  1. Tühistada kandidaadi registreerimine.
  2. Määrati Sillamäe Linnavolikogu liikmeks asendusliige.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 5

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 6

 

Решения Избирательной комиссии города Силламяэ nr 11-14 от 11.11.2021:

  1. Valimistulemuste kindlakstegemine 17.oktoobril 2021.a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel Sillamäe linna valimisringkonnas nr 1.
  2. Sillamäe Linnavolikogu liikmete registreerimine.
  3. Sillamäe Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine.
  4. Sillamäe Linnavolikogu lisamandaatide registreerimine.
  5. Sillamäe Linnavolikogu kokkukutsumine.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll nr 6

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 11

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 12

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 13

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 14

 

Решение Избирательной комиссии города Силламяэ nr 16 от 26.11.2021::

  1. Peatas Sillamäe Linnavolikogu liikme Tõnis Kalberg volitused ja määras Sillamäe Linnavolikogu liikmeks asendusliige Irina Turbina.

Sillamäe linna valimiskomisjoni istungi protokoll

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 16

 

Решение Избирательной комиссии города Силламяэ nr 17 от 3.12.2021:

  1. Peatas Sillamäe Linnavolikogu liikme Aleksei Stepanovi volitused ja määras Sillamäe Linnavolikogu liikmeks asendusliige Vjatšeslav Nikitin

Sillamäe linna valimiskomisjoni otsus nr 17