Sillamäe ettevõtjad

 

Statistilise profiili kuuluvad ettevõtted

(Allikas: Statistikaamet)
 

Statistikaameti andmete järgi 2015. aasta alguseks Sillamäe oli 494 ettevõtet. Iga aastaga selle arv kasvas ja nüüd on ühel tasemel. Statistikaameti andmed ei ole kooskõlas Äriregistri andmetega, sest viimase järgi Sillamäel on palju rohkem ettevõtjaid. Äriregistri andmetel oli Sillamäel 1. detsembriks 2015.a registreeritud 811 äriühingut, millest on 241 - FIE.

 

Sillamäe ettevõtted ettevõtlusvormide järgi seisuga 1.12.2015

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
 

Äriregistri andmetel 1. detsembri 2015.a seisuga on Sillamäel kokku 811 äriühingut.

 

 

Mittetulundusühingute jaotamine seisuga 1.12.2015 ja selle võrdlus 2014. aastaga

(Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
 

 

Ettevõtjate arv põhitegevusala EMTAK järgi 2014. aastal

(Allikas: Statistikaamet)
 

Statistika järgi Sillamäel on kõige rohkem Hulgi- ja jaekaubandusega tegelevaid ettevõtjaid.

Äriregistri andmetel kõige levinum täpsem tegevusala Sillamäel on Juursuri- ja muu iluteenindus (57 ettevõtet), seejärel kaubavedu maanteel (35 ettevõtet) ja Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes (22 ettevõtet).