20.10.21

 

Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatava projekti andmed:

Projekti nimi:

Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine

Projekti number:

2014-2020.2.02.21-0351

Projekti taotluse rahuldamise otsus: 

23.08.2021 nr 11.4-9/1041

Projekti eeldatav ajakava:

01.10.2021 – 30.09.2023

Projekti kogumaksumus koos KM-ga:

347 800,75 EUR

Euroopa Sotsiaalfondi toetus:

295 630,63 EUR

Sillamäe Linnavalitsuse omafinantseering:

52 170,12 EUR

 

Päevakeskus arendatakse Hoolekandeasutus Sügis baasil, kus on olemas vabad teenuse arendamiseks sobivad ruumid, kuid mis vajavad kohandamist. Kokku remonditakse 5 tsooni: esik ja garderoob, vabaaja ruum, kööginurk, puhkeruumid ning tualett- ja duširuum. Remonditud ruumid saavad uue sisustuse. Dementsete põhiteenuse osutamiseks võetakse tööle kolm päevakeskuse töötajat, kaks koduabilist ja üks vanemtöötaja.

Projekti eesmärk on vähendada tööealiste hoolduskoormusega inimeste hoolduskoormust ning toetada nende tööturule suundumist või tööturul jätkamist läbi Sillamäe dementsete päevakeskuse loomise, kus pakutakse dementsetele inimestele päevahoiuteenust. Dementsetele inimestele pakutakse turvaliset keskkonda, tagades sisukas ja ohutu ajaveetmine, hooldus ja järelevalve. Projekti tulemuseks on 21 kuu jooksul töötav Sillamäe dementsete päevakeskus. Plaani järgi kasutab dementsete päevahoiuteenust kohapeal kuni 10 mäluhäiretega inimest. Veel saavad mäluhäiretega isikud kasutada koduteenust. Koduteenuse eesmärk on abistada mäluhäiretega isikuid toimingutes,mida nad ise ilma abita ei suuda teha.

 

Автор: ANŽELA AVZALOVA