16.06.22


RUUMILINE KAHANEMINE

Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüs

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit viis perioodil 01.04.2021 kuni 30.04.2022 ellu projekti „Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüsi koostamine".

Projekti teostas SPINUNIT OÜ koos Tallinna Tehnikaülikooliga. Projekti partneriteks olid Alutaguse Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Narva Linnavalitsus ja Toila Vallavalitsus.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. 

Projekti eesmärk: rahvaarvu olulise vähenemise tõttu on maakonnas vajalik selle mõju analüüsida ning koostada Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüs vastavalt Rahandusministeeriumi koostatud juhendmaterjalile "Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks".

Projekti tulem: Ida-Viru maakonna kohalikel omavalitsustel on olemas ülevaade ruumilisest kahanemisest ning ekspertettepanekud sellega kohandumiseks vajalike tegevuste osas.

Analüüsi koondraport
 

Автор: SILLAMÄE LINNAVALITSUS