Rannapromenaadi eelprojekt

 

Sillamäe linna merele avamine 2017-2022

2017. aastal rekonstrueeris Sillamäe linn ühe oma „pärlitest" ja kõige väärikamatest tänavatest – Mere puiestee.

Tänu projektile avanes Sillamäe elanikele ja külalistele täiesti uuenenud Mere puiestee koos laia allee, ajalooliste elementide, uute objektide ja mugava ligipääsuga merele. Puiestee keskseks elemendiks on ajalooline lehtla ja ilus arhitektuuriline ansambel mere ääres.

Samal aastal selgus järgmise suurprojekti rahastamise otsus  - Sillamäe Rannapromenaadi ehitamine. Kavas on rajada rannapromenaad, mis ühendab reisi- ja jahisadamat kesklinnaga, mis  moodustab rekonstrueeritava Mere puiesteega ühtse terviku. Rajatav promenaad iseloomustab Sillamäed kui merelinna, ühtlasi rõhutades selle ajaloolist eripära. Promenaad ei ole mõeldud üksnes jalutamiseks, vaid projekti põhjal kavandatakse promenaadile merre ulatuvaid sildu, sportimisala, kohvikut, vabaõhulava, mitut vaatetorni. Sillamäe linna ranna-ala kujuneb oluliseks arengutsooniks ja atraktiivseks puhkealaks.

Promenaad valmib  2021. aastaks. Samaaegselt on plaanis reisisadama ning Sillamäe väikesadama valmimine, mis loovad komplektse merelinnaku.

Nõukogude aja "suletud linn" Sillamäe püüdleb  aina enam avaneda merele, linnapilti uuendatakse eesmärgiga, et väikesadama ja reisiterminali valmides saaksid turistid jalutada otse sadamast kesklinna.

Mõlemat projekti toetatakse Euroopa Liidu regionaalarengufondist.

Rannapromenaad

Sillamäe linna- ja merepäevade avamisel andis Sillamäe Sadama nõukogu esimees Tiit Vähi Sillamäe Linnavalitsusele üle Sillamäe rannapromenaadi arhitektuurse eskiisi. Eskiis on koostatud linnavalitsuse poolt antud lähteülesande järgi ja eskiisi koostamist rahastas Sillamäe Sadam.

Tegemist on Sõtke ja Ivan Pavlovi tänava vahele jääva rannaribaga, mis on vaja korrastada, kuhu on vaja luua ligipääsud ja liikumiseks teed, puhkekohad, lõkkekohad, mänguväljakud, teha korda kaldakindlustused, luua ühendused reisiterminali ja kavandatava jahisadamaga.

Linn kavatseb projekti realiseerimiseks taotleda toetuseks Euroopa Liidu struktuurivahendeid. Taotluse esitamine toimub eeldatavasti 2017. aasta alguses.

Siseministri 18.02.2015 käskkirjaga nr 1-3/41 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavade koostamise protseduurid" on kinnitatud selle meetme Ida-Virumaa tegevuskava ja Sillamäe rannapromenaadi rajamine on projektide pingereas 8. kohal. Samast meetmest rahastatakse ka Mere puiestee rekonstrueerimist.

Projekti ettevalmistamiseks ja toetuse taotlemiseks soovib Sillamäe Linnavalitsus 2016. aasta teha vajalikud uuringud ja koostada promenaadi rajamiseks ehitusprojekti.

Projekti materjalidega on võimalik tutvuda siin.