28.06.21

28.06.2021

Sillamäe Linnavalitsus kuulutab välja asustamata eluruumide võõrandamise avalikul kirjalikul enampakkumisel:

 korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Ranna tn 27 korter nr 14, kahetoaline, üldpind 39,9 m² (registriosa nr 2825108, katastritunnus 73501:011:0018), alghind on 4 205 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Ranna tn 39 korter nr 23, kahetoaline, üldpind 41,1 m² (registriosa nr 2158408, katastritunnus 73501:011:0014) alghind on 4 954 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, V. Tškalovi tn 13 korter nr 10, kahetoaline, üldpind 43,8 m² (registriosa nr 1858608, katastritunnus 73501:010:0066), alghind on 5 242 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Viru pst 8 korter nr 17, kahetoaline, üldpind 38,4 m² (registriosa nr 3192608, katastritunnus 73501:012:0002), alghind on 3 640 eurot eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Kajaka tn 18 korter nr 1, kahetoaline, üldpind 44,8 m² (registriosa nr 1902008, katastritunnus 73501:009:0014), alghind on 5 432 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Kajaka tn 18 korter nr 6, kahetoaline, üldpind 45,3 m² (registriosa nr 1902508, katastritunnus 73501:009:0014), alghind on 5 544 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Kajaka tn 22 korter nr 7, kahetoaline, üldpind 48,0 m² (registriosa nr 3556908, katastritunnus 73501:009:0017), alghind on 5 824 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, V. Tškalovi tn 27 korter nr 4, kolmetoaline, üldpind 50,9 m² (registriosa nr 2317308, katastritunnus 73501:010:0038), alghind on 6 160 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: V. Majakovski tn 16 korter nr 51, kahetoaline, üldpind 49,7 m² (registriosa nr 2908108, katastritunnus 73501:009:0002), ), alghind on 6 048 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Ranna tn 31 korter nr 34, kahetoaline, üldpind 40,2 m² (registriosa nr 3160308, katastritunnus 73501:011:0007), alghind on 3 808 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, V. Tškalovi tn 12 korter nr 42, ühetoaline, üldpind 30,0 m² (registriosa nr 3046508, katastritunnus 73501:010:0035) ), alghind on 2 856 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Ranna tn 39 korter nr 8, kahetoaline, üldpind 44,0 m² (registriosa nr 2156908, katastritunnus 73501:011:0014), alghind on 5 376 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Ranna tn 47 korter nr 12, kahetoaline, üldpind 39,1 m² (registriosa nr 2739008, katastritunnus 73501:011:0009) alghind on 3 696 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

-             korteriomand aadressil: Sillamäe linn, Kesk tn 37 korter nr 12, kahetoaline, üldpind 45,8 m² (registriosa nr 1074908, katastritunnus 73501:010:0053) alghind on 4 850 eurot (01.05.2021. a seisuga võlad puuduvad);

Alghind ei sisalda võlgnevust.

Asustamata eluruumid võõrandatakse eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseadmete tehnilisest seisukorrast.

Eluruumide võõrandamise põhitingimused:

-             müügihind tasutakse ainult rahas enne müügilepingu allakirjutamist või eluasemelaenu võtmise puhul müügiobjekti soetamise eesmärgil krediidiasutuse tingimustel, järelmaksu ei rakendata;

-             ostjal on kohustus tasuda ostetaval korteriomandil lasuvad võlad;

-             müügilepingu notariaalse tõestamise ning kinnistusraamatus kande muutmise eest riigilõivu tasumisega seotud kulud kannab ostja.

-             osavõtutasu suurus – 32 eurot iga korteriomandi kohta (ei tagastata);

-             tagatisraha suurus – 10% iga müügiobjekti müügihinna algsuurusest;

-             iga pakkuja võib esitada pakkumuse ühe või mitme müügiobjekti kohta. Kui pakkumus esitatakse mitme müügiobjekti kohta, tuleb pakkumuses ära näidata hind iga müügiobjekti kohta eraldi ning iga müügiobjekti kohta tuleb tasuda osavõtutasu ja tagatisraha. Enampakkumise võitja selgitatakse iga müügiobjekti kohta eraldi kõrgeima pakutud hinna alusel.

 

Kirjalik enampakkumine toimub 13. juulil 2021.a kell 11:00 Sillamäe Linnavalitsuse hoones aadressil Kesk tn 27.

Pakkumine tuleb esitada 13. juuliks 2021. a kell 10:55 Sillamäe Linnavalitsusele postiga aadressile: Kesk tn 27, Sillamäe linn 40231 või e-postiga linnavalitsus@sillamae.ee. Pakkumisel peab olema märgusõna „asustamata eluruumide võõrandamine" kandvas kinnisesümbrikus.

Pakkumises peavad sisalduma:

1)           pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

2)           nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3)           dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

4)           sõnadega väljendatud pakkumise summa;

5)           pakkumise esitaja allkiri;

6)           esindaja volitusi tõendav dokument.

Osavõtjatel tuleb lisada pakkumisele järgmised dokumendid:

1)           isikut tõendava dokumenti koopia, juriidilistel isikutel – Äriregistri kaardi koopia;

2)           maksekorralduste koopiad, mis kinnitavad osavõtutasu ja tagatisraha ülekandmist Sillamäe Linnavalitsuse arveldusarvele EE772200001120046943 Swedbank või arveldusarvele EE051010552021647003 SEB pangas.

Tagatisraha arvestatakse korteri müügihinna hulka. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast Sillamäe Linnavalitsuse poolt enampakkumise tulemuste kinnitamist.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab linnavalitsus enampakkumismenetluse lõppenuks.

Info tel 39 25 712

Müügiobjekti ülevaatuseks palume pöörduda AS MEKE SILLAMÄE, Ranna 3 või

tel 39 71 279.

Автор: olga ESKOR