Linna osalusega juriidilised isikud

Mittetulundusühingud

  • MTÜ Sillamäe Vabatsooni Arendus
  • MTÜ Vaivara Tehnoküla

Sihtasutused

Aktsiaseltsid