Sillamäe linna autonoomne hoiatussüsteem

Kiiresti arenev maailm sisaldab endas palju riske, mis realiseerudes võivad kaasa tuua erinevaid õnnetusi. Tehnika areng, erinevate keemiliste ühendite laialdasem kasutuselevõtt tööstuses, kliima soojenemine ja paljud muud inimkonna arenguga seotud tegurid toovad paratamatult meie koduõuele sellised ohud, mille olemasolust aastakümneid tagasi räägiti kui millestki kaugest ja meid mittepuudutavast. Lõivu tuleb maksta ka mugavuse pealt – laialdaselt kasutatavate infotehnoloogiliste süsteemide häired võivad vallandada parandamatute tagajärgedega sündmusi ja meid tabavad hädaolukorrad võivad olla senistest veelgi keerukamad ja rahvusvahelisemad. Sellises olukorras tuleb erinevate kriisireguleerimisplaanide koostamisel pöörata tähelepanu kõige tähtsamale – inimeste ennetavale teavitamisele ja kaitsmisele, sest ilma inimesteta pole ükski hästi koostatud plaan realiseeritav.                                                                    

Nüüdseks on valminud Sillamäel kaasaegne, kogu linna territooriumi kattev hoiatussireenide võrgustik, mille abil on vajadusel võimalik korraldada  Sillamäe linna elanike ja külaliste õigeaegset ning kiiret teavitamist võimalike ohtude puhul. 

Hoiatussüsteemi on võimalik kasutada mitte ainult sadama territooriumil toimuda võivate õnnetuse puhul, vaid ka suurte tulekahjude, plahvatuste, loodus- ja transpordiõnnetuste, keemiaõnnetuste, joogiveereostuse, kiiritusohu ja muude suurt hulka inimesi ähvardava ohu puhul.

 

Hoiatussüsteemi sireenid on programmeeritud edasi andma kolme erinevat sireeniheli. Sireenihelide tähendused ja elanike tegevused sireenihelide kuulmisel on ära toodud käesoleva infolehe lisas 1.

Hoiatussüsteemi kaudu on võimalik lisaks sireenihelidele edastada ka häälteateid, mida saab kasutada erinevate tegevusjuhiste andmiseks.

 

Hoiatussüsteemi korralisi testimisi on plaanis läbi viia iga kvartali esimese kuu esimesel esmaspäeval kell 12.00, mil sireenid käivitatakse 7 sekundiks. Korraliste testide läbiviimisest informeeritakse linnaelanikke eelnevalt massimeediavahendite kaudu.

 

Sillamäe linna autonoomse hoiatussüsteemi signaalid

 

ÜLDHÄIRE

  •         Signaali üldpikkus on 60 sekundit (7 sekundi pikkune tõusev ja seejärel 7 sekundi pikkune langev heli). Signaali korratakse 30 sekundi järel vähemalt 3 korda. Signaali kasutatakse kõikide ohtude puhul, täpsem info ohu iseloomu kohta edastatakse massimeediavahendite kaudu.

       Üldhäire signaali kuuldes tegutse nii:

  • siirdu kohe siseruumidesse ja püsi seal
  • sulge ruumide aknad, uksed,  ventilatsiooniavad ja lülita välja ventilatsiooniseadmed
  • lülita sisse raadio ja oota rahulikult infot ning tegevusjuhiseid
  • ära kasuta telefone – liinid ummistuvad
  • ära lahku ilma korraldusteta oma asukohast – teel võid sattuda ohtu

 

        OHU LÕPP

       

  • Signaali üldpikkus on 60 sekundit (ühtlane pidev heli).

 

Sireeniheli tähendab, et oht on möödas  - kõik tavapärased tegevused on taas aktsepteeritavad.

 

TEST

       

  • Signaali üldpikkus on 7 sekundit (ühtlane pidev heli).

                 Sireeniheli tähendab, et toimub hoiatussüsteemi korraline testimine –

                 elanikele signaal kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

  •  

INFOVOLDIK