Elamufond

  • Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga: Uuringu lõppraport