Haridus- ja kultuurivaldkonnaga tegelevad ametnikud

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Osakonna juhataja

Anneli Rants

39 25 725
5691 0120
5151 759

anneli.rants@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 203

Peaspetsialist

Katrin Tamme

39 25 734
5690 4755

katrin.tamme@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 109

 

Kõikide ametnike kontaktandmed