Linnaväljak

Linnaväljak asub looduslikult maalilises kohas, kõrgel pangapealsel mere ääres. Väljak asub kesklinna tähtsamate tänavate sõlmpunktis. Linnaväljak ja seda ümbritsev hoonestus on välja ehitatud 1948. aastast pärineva planeeringu ja perspektiivvaate järgi stalinistlikus neoklassitsistlikus stiilis. Väljak on kujundatud sellele ajastule kohaselt pidulikuks ansambliks. Väljaku ääres on kultuurihoone, torniga linnavalitsuse (endise täitevkomitee) hoone ja elumajad, väljakult laskub alla mere poole lai trepp, millele järgneb pidulik ja avar bulvar. Trepi kõrval seisab autahvel, kuhu paigutati tööeesrindlaste portreed. Väljaku oli aastatel 1953-1962 Stalini kuju, mis tema isikukultuse lõppedes maha võeti. Suure Oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäevaks paigaldati 1987. aastal väljakule ausammas "Au tööle". Haljasalade kujundus järgib 1950. aastate linnaosale iseloomulikku sümmeetrilist kujunduslaadi (mitmevärvilised lillepeenrad, lillevaasid, pingid, puuderead).Arhitektuurimälestisena on muinsuskaitse all kultuurikeskuse hoone, mille paleelikkus kajastab stalinismiajastu arusaama kunsti ülevusest. Linnaväljakust paarsada meetrit läänepool asub teine arhitektuurimälestis, endine kinohoone, mis on samuti suurejooneline ehitis. Linnaväljakut ümbritseb ajastule iseloomuliku sümmeetrilise planeeringu kohaselt välja ehitatud 1950. aastate tüüpiline stalinistlikus neoklassitsistlikus stiilis arhitektuuriansambel.