Hooajaline laiendus

Hooajalise laienduse mõistetakse kohviku, kaupluse või muu hoones asuva ettevõte tegevuskoha laiendamine väljaspool hoonet hooajaliseks perioodiks.

 

Sillamäe linnas hoajalise laienduse kooskõlastamiseks tuleb:

 

1) Esitada vormikohane taotlus Sillamäe Linnavalitsusele, mis sisaldab:

a. taotleja andmed (nimi, registrikood, aadress, telefon, e-post);

b. müügikoha nimi ja asukoht;

c. hooajalise paigaldamise hooajad ja ajavahemik;

d. kirjeldus pakutava ja müüdava kauba või teenuse kohta;

e. kasutatava inventaari kirjeldus;

f. tunnustamise otsuse number ja kuupäev (toitlustuse puhul).

 

2) Lisada järgmised dokumendid:

a. mõõtkavaline hooajalise laienduse plaan 1:500 koos laienduse mõõtmetega;

b. foto, vaated koos inventariga reaalses arhitektuurilises situatsioonis, kui laiendus toimub ajaloolises linnaosas;

c. koopia dokumendist maa kasutamise õigusliku aluse kohta, kui maa omanikuks ei ole Sillamäe linn;

d. tehnovõrkude omanike nõusolekud, kui igapäevaselt mitteteisaldatav laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse.

 

Hooajaline laiendus kooskõlastatakse kuni kolmeks hooajaks.

 

Hooajalise laienduse kooskõlastuses märgitakse:
 1) kaupleja nimi;
 2) müügikoha nimi ja asukoht;
 3) hooajalise laienduse asukoht ja mõõtmed;
 4) paigaldatav inventar;
 5) hooajalise laienduse paigaldamise hooajad ja ajavahemik;
 6) muud tingimused.

 

Sillamäe linnavalitsuse arenguosakonnal on õigus piirata hooajalise laienduse kauplemisaega, kui tegevus hooajalisel laiendusel häirib vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi.