Jäätmemajandus

Õigusaktid

Sillamäe linna jäätmevaldajate registri pidamise kord

SILLAMÄE LINNA JÄÄTMEKAVA 2019 – 2023

 

Korraldatud jäätmevedu

Jäätmevedu linnas on korraldatud järgnevalt: iga jäätmevaldaja maksab jäätmete utiliseerimise eest tasu. Teenustasu elanikelt kogutavate jäätmete käitlemise eest on alates märtsist 2021.a 4,95 eurot ühe inimese kohta kuus (sh käibemaks)  ning kaubanduses, teeninduses ja mujal tekkinud jäätmete käitlemise eest 120,00 eurot ühe tonni kohta (sh käibemaks).

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid on segaolmejäätmed, suurjäätmed, paber ja papp, ehitusjäätmed. Jäätmete üleandmine toimub konteinervaba süsteemiga – prügiauto liigub kindla marsruudi järgi ning jäätmevaldaja saab üleanda jäätmeid otse jäätmeveokile auto  peatumiskohas. Segaolmejäätmete üleandmine prügiveokile toimub kaks korda päevas. Graafik on allpool (sh marsruudid):

Sillamäe linnas elanikelt ja asutustelt korraldatud jäätmeveo graafik

Paberjäätmed on võimalik üleanda prügiveokile  kord kuus sõltuvalt marsruudist – kuu viimasel esmaspäeval – I marsruut; kuu viimasel teisipäeval – II marsruut; kuu viimasel kolmapäeval – III marsruut.

 

Juriidilised isikud saavad üleanda paberjäätmed teisipäeviti ning selleks peab olema kehtiv leping jäätmevedajaga. Jäätmevedaja kontaktid on Kaasiku 28, Jõhvi, tel 3366726, e-post ekovir@ekovir.ee.

 

Suurjäätmed (vanamööbel, vaibad, madratsid jm) on võimalik üleanda prügiveokile esmaspäeviti tingimusel, et korteriühistu esimees esitab tellimuse jäätmevedajale. Jäätmevedaja täpsustab jäätmeliigi ja määrab asukoha jäätmete ladustamiseks.

Samuti suurjäätmed saab viia iseseisvalt jäätmemaja (asukoht on allpool), mis töötab esmaspäevast kuni laupäevani 10.00 – 18.00,  pühapaeval 11.00 – 14.00.

 

Suurjäätmete üleandmisel jäätmemajas jäätmevedajal peab olema korteriühistu esimehe poolt allkirjastatud tõend.

 

Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed tuleb viia jäätmemajja. Jäätmete kogus on 100 l inimese kohta aastas. See on väikse remondi teostamisel tekkinud jäätmed (kraanikausi, plaatide või tapeedi vahetus).

Ehitusjäätmete üleandmisel jäätmemajas jäätmevedajal peab olema korteriühistu esimehe poolt allkirjastatud tõend.

 

Avalikud konteinerid

Sillamäe linnas on kolm avalikut segaolmejäätmete konteinerit, mis asuvad aadressel Ranna tn 47, Viru tn 23, Gagarini tn 33 maja vastas. Asukohad on esitatud kaardil:

Avalikud jäätmete kogumiskonteinerid on ettenähtud segaolme- ja pakendijäätmete äraandmiseks. Konteinerite kõrvale on keelatud paigaldada suurjäätmed ja ehitusjäätmed. Konteinerite kasutamist kontrollitakse videovalve abil.

 

Konteinerite asukohad 

Sillamäe linna elaniku jäätmete üleandmise saatekiri

 

JÄÄTMEMAJA ASUKOHT JA TÖÖGRAAFIK

Jäätmemaja asub Sõtke tn ja L. Tolstoi tn ristmiku parkimisplatsil. Vaata lähemalt asukoha kaardilt!

Jäätmemaja töögraafik

E – L 10.00 – 18.00

P          11.00 – 14.00 

Jäätmemaja saavad kasutada vaid linnaelanikud. Juriidilised isikud peavad üleandma jäätmeid ettevõttele, kellel on olemas õigus jäätmete vastuvõtmiseks.

Jäätmeliigid, mida linnaelanik saab utiliseerida jäätmemajas:

Puhtad metall- ja plastpakendid

Puhas paber ja kartong

Segaolmejäätmed kottides

Suurjäätmed 

Ehitusjäätmed mahus kuni 100 l inimese kohta aastas.

Ehitus- ja suurjäätmete üleandmisel jäätmemajas jäätmevedajal peab olema korteriühistu esimehe poolt allkirjastatud tõend.

Jäätmemaja ei võta vastu eterniiti ja lehtklaasi. Need jäätmeliigid tuleb viia Uikala prügilasse (asukoht Toila vald, Kukruse küla, tel 3327911, e-post info@uikalaprugila.ee

 

Pakenditejäätmete kogumine

Pakendijäätmete kogumiseks linnas on olemas tootjavastutusorganisatsioonide poolt paigaldatud konteinerid. Iga konteiner on märgistatud, konteineri peal on info, mis jäätmeliigid sobivad konteinerisse.

 

Pakendijäätmete konteinerite asukohad: Konteinerite asukohad 

Ohtlike jäätmete kogumine

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.

Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on aegunud ravimid, elavhõbeda kraadiklaasid, kodukemikaalid, vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid, väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm biotsiidid, kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid, patareid ja akud.

Ohtlikud jäätmed ning elektri- ja elektroonikajäätmed tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti, mis asub aadressil Tolstoi/Sõtke ristmiku parkla, tel. 58 001 170; 58 044 424.

Vaata lisa -> https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/ohtlikud-jaatmed/ohtlikud-jaatmed-kodus

Teie küsimused ja ettepanekud on teretulnud e-postile nevent@sillamae.ee, tel 56973415.