Avalikud üritused

Avaliku ürituse korraldamine ja kauplemine avalikul üritusel

Avaliku ürituse korraldamise tingimused, kooskõlastuse kohustused ja muud tingimused on Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuetes.

Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuete § 2 lõige 2 järgi Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

§ 8.   Eelnev teatamine ürituse pidamisest
Ürituse pidamisest teatab ürituse korraldaja linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale käesoleva määruse lisas toodud vormikohase teatega:
  1) mitte varem kui 12 kuud ja vähemalt 30 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui üritus lõpeb pärast kella 23.00 või on mitmepäevane või traditsiooniline või võib põhjustada suurt avalikku huvi;
  2) mitte varem kui 12 kuud ja vähemalt 30 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui ürituse pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või üritust on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemise läbiviimiseks ette nähtud rajatist ja mille pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või mille pidamiseks on kavas kasutada heli- või valgustusseadmeid;
  3) mitte varem kui 12 kuud ja vähemalt 40 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva, kui avalik üritus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse;
  4) muudel juhtudel mitte varem kui 12 kuud ja vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

Väljastatud avalike ürituste load


Avaliku ürituse teade
Müügipileti avaldus kauplemiseks Sillamäe linna avalikel üritustel
Teede ja tänavate sulgemise kord
Tee ajutise sulgemise luba
Tee ajutise sulgemise taotlus
 

Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded

Pürotehnilise toote kasutamisel tuleb arvestada avalikus kohas käitumise ja avaliku korra nõudeid 

Toidu müüjad ja toitlustajad peavad enne kui avalikule üritusele toitu müüma või valmistama minna esitada majandustegevusteade Põllumajandus- ja Toiduametile

Keskkonnahoidlike sündmuste juhend (Kliimaministeerium)

Ühekordse plasti direktiiv 

Ühekordse plasti direktiiviga seotud korduma kippuvad küsimused 

9 küsimust korduskasutatavate nõude kohta avalikel üritustel

Avaliku koosoleku registreerimine