Avalikud üritused

Avaliku ürituse korraldamine ja kauplemine avalikul üritusel

 

Avaliku ürituse korraldamine ja sellega seotud asjaajamine:

 

Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuete § 2 lõige 2 järgi Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

 

Ürituse pidamisest teatab ürituse korraldaja linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi osakond) vormikohase teatega koos lisadega mitte hiljem, kui 14 päeva enne avaliku ürituse pidamist.

 

Juhul, kui avalik üritus toimub peale 23.00 ja mitmepäevane või kui ürituse jaoks ehitatakse rajatist või lava siis tuleb teavitada mitte hiljem, kui 30 enne üritust. Kui ürituse käigus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse, siis tuleb teavitada vähemalt 40 päeva enne üritust.

 

Avaliku ürituse korraldamise tingimused, kooskõlastuse kohustused ja muud tingimused on Sillamäe linna haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuetes.

 

Loa saadud ürituse on olemas linna kodulehel siin.