Sillamäe Linnavalitsus

 

Aadress: Kesk 27, 40231 Sillamäe
Reg.nr: 75003909
Telefon:  +372 39 25 700
E-post: linnavalitsus@sillamae.ee

Arveldusarved:
Swedbank – EE772200001120046943
SEB Pank – EE051010552021647003

Tööaeg talveperioodil (01.09. - 30.04.):
E-R 8.00 -17.00 (lõuna 12.00 -13.00)

Tööaeg suveperioodil (01.05. - 31.08):
E-R 8.00 -16.30 (lõuna 12.00 -12.30)


 

 


E-arvete esitamine on kohustuslik avaliku sektori  üksustele alates 2019. aasta 1. juulist.

Sillamäe Linnavalitsuse palgajuhend
 

JUHTKOND

(aselinnapeade ja linnavalitsuse liikmete vaheline tööjaotus)

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Linnapea

Tõnis Kalberg
Puhkusel 01.-26.07.2024

39 25 700

tonis.kalberg@sillamae.ee

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel andmekaitse- ja asjaajamise peaspetsialisti juures (tel. 39 25 700).

E 14.00-16.30;
Kab 219

Aselinnapea

Tatjana Ivanova
Puhkusel 01.-26.07.2024

39 25 715

tatjana.ivanova@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 220

Aselinnapea

Aleksei Stepanov

39 25 704

stepanov@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 209

Linnavalitsuse liige

Andrei Birov

 

a.birov@silport.ee

 

 

LINNAKANTSELEI

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Linnasekretär

Andrei Ionov

39 25 703

andrei.ionov@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 216

Õigusnõunik

 

39 25 720

 

 

Volikogu nõunik

Sirle Kupts
Puhkusel 08.07.-02.08.2024

39 25 721

kupts@sillamae.ee

 

Andmekaitse- ja asjaajamise peaspetsialist

Margarita Vassiljeva

39 25 700

linnavalitsus@sillamae.ee

 

Spetsialist

Margarita Maiste

39 25 707

margarita.maiste@sillamae.ee

 

Spetsialist
(rahvastikuregistri andmete töötlemine)

Julia Taal
Puhkusel 08.07.-21.07.2024
Rahvastikuregistri küsimustel asendab Margarita Maiste

39 25 739

julia.taal@sillamae.ee

Talveperioodil (01.09.-30.04.):
T 09.00-12.00; 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00;

Suveperioodil (01.05.-31.08.):
T 09.00-12.00; 13.30-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00.
Kab 108

Infotehnoloogia peaspetsialist

Vitalii Tribelgorn
Puhkusel 08.07.-21.07.2024

39 25 708

vitalii.tribelgorn@sillamae.ee

 

 

RAHANDUSOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Eelarve peaspetsialist

Irina Hristoforova

39 25 716

hristoforova@sillamae.ee

 

Pearaamatupidaja

Jelena Kutsenko

39 25 717

jelena.kutsenko@sillamae.ee

 

 

LINNAMAJANDUSOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Osakonna juhataja

Arvo Sirel

39 25 714

arvo.sirel@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 204

Linnavara spetsialist

Aleksandr Pahhomov

39 25 712

aleksandr.pahhomov@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 106

Linnamajanduse spetsialist

Larissa Kislitsõna
Puhkusel 15.07.-09.08.2024

39 25 713

kislitsina@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 205

Heakorraspetsialist

Larissa Lutsep

39 25 738
5669 3636

lutsep@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 202

Hankespetsialist

Aide Suutre

39 25 745

aide.suutre@sillamae.ee

 

Keskkonnaspetsialist   39 25 731
5697 3415
  Kab 110
 

SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKOND

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Osakonna juhataja

Tatjana Bolšakova
Puhkusel 08.07.-26.07.2024

39 25 742
5629 4461

bolsakova@sillamae.ee

 

 

 

Talveperioodil (01.09.-30.04.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Suveperioodil (01.05.-31.08.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 113

Peaspetsialist
(lastekaitsealased tegevused, raske ja sügava puudega lapsehoiuteenus, puudega lapse hooldajatoetus)

Mare Välja
Puhkusel 15.07.-02.08.2024

39 25 724
5666 1181

mare.valja@sillamae.ee

Talveperioodil (01.09.-30.04.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Suveperioodil (01.05.-31.08.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 115

Spetsialist
(raske ja sügava puudega lapsehoiuteenused, puudega lapse hooldajatoetus, sünnitoetus, lasteaia kohamaksu toetus)

Jelizaveta Blinova
Puhkusel 17.06.-12.07.2024
Asendab Mare Välja

39 25 706
5629 4463

jelizaveta.blinova@sillamae.ee

Talveperioodil (01.09.-30.04.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Suveperioodil (01.05.-31.08.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 115

Spetsialist
(täiskasvanute eestkoste, täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, puudega inimeste nõustamine)

Tatjana Zelenjajeva
Puhkusel 17.06.-12.07.2024

39 25 748
5669 3973

tatjana.zelenjajeva@sillamae.ee

Talveperioodil (01.09.-30.04.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Suveperioodil (01.05.-31.08.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 114

Spetsialist
(täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, puudega inimeste nõustamine, parkimiskaardid)
Ksenia Mitina 39 25 729
5662 0751
ksenia.mitina@sillamae.ee Talveperioodil (01.09.-30.04.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.30;
T 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Suveperioodil (01.05.-31.08.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.30;
T 14.00-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 111

Spetsialist
(toimetulekutoetus, täiendavad sotsiaaltoetused, sotsiaalteenused, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi, sotsiaalnõustamine)

Tatjana Samokhvalova
Puhkusel 15.07.-02.08.2024

39 25 750
5626 6806

Samohvalova@sillamae.ee

Talveperioodil (01.09.-30.04.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Suveperioodil (01.05.-31.08.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 112

Spetsialist
(toimetulekutoetus, täiendavad sotsiaaltoetused, sotsiaalteenused, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi, sotsiaalnõustamine)

Olga Ivanova
Puhkusel 17.06.-12.07.2024
Asendab Tatjana Samokhvalova

39 25 736
5629 4462

olga.ivanova@sillamae.ee

Talveperioodil (01.09.-30.04.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-18.00;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00

Suveperioodil (01.05.-31.08.):
E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
T 14.00-17.30;
N 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 112

 

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Osakonna juhataja

Anneli Rants
Puhkusel 08.07.-26.07.2024

39 25 725
5691 0120
5151 759

anneli.rants@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 203

Peaspetsialist

Katrin Tamme

39 25 734
5690 4755

katrin.tamme@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 109

 

ARENGUOSAKOND

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Arengunõunik

Allen Allet
Puhkusel 15.-19.07.2024

39 25 728

allen.allet@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 210

Arhitekt-linnaplaneerija

 

 

 

 

 

EHITUS- JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Osakonna juhataja

Vladimir Sokušev

39 25 743
5681 9891

sokushev@sillamae.ee

E 14.00-16.30;
Kab 107

Ehitusjärelevalve insener

Irina Uljanova
Puhkusel 25.06.-12.07.2024

39 25 744

uljanova@sillamae.ee

E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
K 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 121

Vanemmaakorraldaja

Natalja Tšistjakova

39 25 746

tsistjakova@sillamae.ee

E 09.00-12.00; 14.00-16.00;
K 09.00-12.00; 14.00-16.00
Kab 120

Ehitusspetsialist

Marina Kostjukevitš
Puhkusel 08.07.-02.08.2024

39 25 730

kostjukevits@sillamae.ee

 

 

MUUD AMETNIKUD

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad

Sisekontrolli peaspetsialist

Victor Barinov
Puhkusel 08.07.-09.08.2024

39 25 727

barinov@sillamae.ee

 

Järelevalve inspektor

Svetlana Leontjeva
Puhkusel 25.06.-12.07.2024

39 25 732
56 298 113

svetlana.leontjeva@sillamae.ee

Kab 122


 

Sillamäe Linnavolikogu koosseis ja kontaktandmed