Välisõhk

Kui tunnete välisõhu saastumist, palume Teid helistada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313

 

Sillamäe linna välisõhu pidevseire programm

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on valminud Sillamäe linna välisõhu pidevseire programm. Käesoleva programmi eesmärgiks on selgitada välja Sillamäe linna välisõhu pidevseire vajadus, võimalikud peamised saasteained piirkonnas ja anda asukohasoovitusi võimalike seirejaamade rajamiseks ning juhiseid seire korraldamiseks. Töö tellijaks on Sillamäe Linnavalitsus. Töö teostajaks on OÜ Alkranel.

 

Programm

 

Sillamäe linna välisõhu monitooring