« Назад

Eriolukorraga seotud piirangud ja soovitused Sillamäe elanikele

12. märtsi õhtul kuulutas Vabariigi Valitsus välja eriolukorra Eesti Vabariigi territooriumil. Et aidata kaasa viiruse leviku aeglustamisele, on oluline järgida valitsuse ja teiste ametkondade korraldusi.

Eriolukorrast tulenevad piirangud ja soovitused:

Täiendame infot pidevalt!

 

Valitsus pikendas Eestis eriolukorda 17. maini (kaasa arvatud).

*Põhikoolid ja gümnaasium
Alates 16. märtsist on koolid suletud ja tavapärase õppetöö asemel toimub kaugõpe. Õpilased ja lapsevanemad saavad infot e-kooli kaudu, vajadusel saab lisainfot koolidest. Hooldusõppel olevad õpilased jätkavad õppetööd "Lootuse" baasil. Koolide personali töö on organiseeritud kaugtöö vormis. Kõikidele Sillamäe linna munitsipaalkoolide õpilastele jagatakse koolilõuna toidupakkidena. 

*Lasteaiad
Lasteaiad jätkavad tegevust. Piiratud on õppetegevuse vorme (ei toimu ühiseid üritusi, basseinid on suletud jmt). Lapsevanematel on kohustus teatada, kui nemad või nende lapsed on viibinud välismaal või neil on viiruse kahtlus. Kellel on võimalik, soovitame lapsed koju jätta. Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse. Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust. Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.  Kui on viirusekahtlus või tuvastatakse viirus, siis hinnatakse olukorda ja eelistatult suletakse rühmade kaupa. Lasteaia ajutise sulgemise otsustab vajadusel linnavalitsus. Alates 1. aprillist lapsevanemad ei pea maksma lasteaia kohatasu (kohatasu vabastuse perioodi lõpu otsustab linnavalitsus, arvestades eriolukorrast tingitud piiranguid ja lasteaedade töökorraldust).

*Huvitegevus ja sport
Huvitegevus ja huvihariduse andmine on peatatud 16. märtsist. Seega ei tegutse Sillamäe Kultuurikeskus, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei ning Sillamäe Muusikakool. Samuti ei oimu huvitegevus teistes linna huviringides. Kui see on võimalik, siis võib huvitegevust korraldada kaugõppel. Õpilased ja vanemad on vabastatud ringitasu ja õppetasu kohustusest perioodi eest, mil huviharidust või ringitegevust eriolukorra tõttu läbi ei viida (korraldus puudutab linnavalitsuse hallatavaid asutusi Sillamäe Kultuurikeskus, Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei, Sillamäe Muusikakool, Sillamäe Raamatukogu ja Sillamäe Muuseum). Lisainfot saab nimetatud huvitegevuse asutustest.

Alates 13. märtsist on keelatud etendused, kontserdid ja konverentsid, samuti kinoseansid ja ööklubid, kasiinod ja mänguautomaatide saalid.
*14. märtsist on peatatud spordikeskuse (samuti ujula) töö. Väljaspool spordikompleksi tegelevate spordiklubide tegevus linna ruumides on peatatud. Lisainfot saab spordikeskusest ja spordiklubidelt. Spordi- ja liikumisüritused on alates 14. märtsist keelatud.
*16. märtsist on peatatud avatud noortekeskuste töö. Lisainfot saab avatud noortekeskusest ESN ja keskusest Kodusoojus.
*Alates 13. märtsist on keelatud muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.

* Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

*Alates 27. märtsist tuleb õhtul kella 22st sulgeda söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused, välja arvatud toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu.
* Alates 27. märtsist on suletud meelelahutuskohad (näiteks keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling, täiskasvanute klubid).

*Raamatukogu

Raamatukogu on  inventuuri tõttu suletud 26.03 - 30.04.2020. Raamatuid on võimalik tellida raamatukogusüsteemist Riksweb.

*Hoolekandeasutused ja haiglad
Alates 13. märtsist kehtib hoolekandeasutustes ja haiglates külastuskeeld. Päevakeskuste Merelaine ja Fööniks tegevust ei toimu. Hoolekandeasutuste töötajatele on jagatud isikukaitsevahendeid. Hoolekandetöötajad on saanud Terviseameti juhised. Lisainfot saab hoolekandeasutusest Sügis, Laste Hoolekandeasutusest Sügis ning sihtasutuselt Sillamäe Haigla.

*Ööpäevaringsel erihooldusteenusel ja üldhooldusteenusel viibivatel inimestel keelatakse lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt kuni eriolukorra lõppemiseni. Hooldekodust tohib koju minna üksnes haigusnähtudeta inimene, kes mõistab, et ta ei saa sinna naasta enne eriolukorra lõppu.

*Kinnipidamisasutustes kehtib külastuskeeld

*Saunad ja spaad
Alates 14. märtsist on keelatud saunade ja spaade külastus. Linna saun on suletud. Lisainfot saab aktsiaseltsist Sillamäe Veevärk.
*Avalikud kogunemised
Avalikud kogunemised on alates 13. märtsist keelatud.

* Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.

*Koroonaviirusesse nakatunul on keelatud lahkuda kodust või püsivast viibimiskohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest. Haigestunud inimene võib kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumil. Haigestunu pereliige, kellel puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti:  

  • tööülesannete täitmiseks, juhul kui tegemist on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutava või avalikku ülesannet täitva isikuga;
  • igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks, kui seda hangitakse elukoha või viibimiskoha läheduses ja teisiti ei saa;
  • elukohast või püsivast viibimiskohast tohib lahkuda inimene, kellel puudub igasugune kontakt COVID-19 haigestunuga;
  • õues viibimiseks.

Koostöös politsei, Päästeameti ja Keskkonnainspektsiooniga on kavandatud patrull, sh linna poolt patrullijad – patrull teavitab tänaval ja mujal avalikes kohtades inimesi, kes piirangut ei järgi. 

*Reisimine
*Eesti piiridel kehtestati 17. märtsist piirikontroll. Eestisse pääsevad edaspidi vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, sh nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis. Saartele pääsu on 14. märtsist piiratud.
Riikliku eriolukorra juhi korralduse kohaselt Eestisse saabudes 14 päevaks jääma isolatsiooni kõik inimesed, kes saabuvad tagasi kõrge viiruse levikuga piirkondadest nagu Hiina, Lõuna-Korea, Singapur, Iraan, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Belgia, Taani, Norra, Rootsi ja Egiptus. Reisimise kohta saab lisainfot Välisministeeriumi kodulehelt.

*Sadam on rakendanud meetmeid ja ei luba laevameeskondasid linna.

* Ravimid

Tervishoiutöötajal on lubatud krooniliste haiguste ravimeid välja kirjutada korraga mitte rohkem kui kaheks kuuks.

*Linnas kaubaga ja ravimitega probleeme ei ole

*Elutähtsad teenused ja muud teenused on tagatud

Hoolekandeasutuse "Sügis"  töötajad erakorralistel juhtudel toimetavad toidu ja retseptiravimid riskirühma kuuluvatele inimestele koju. Toidu ja ravimite kohaletoimetamise tellimus võetakse vastu telefonidel 5697 7319, 5553 5882, 5554 3369. Kohaletoimetamise teenus on tasuta. Kõigil asutuse töötajatel on kaasas ametitunnistused.                       

*Ühistranspordiettevõte pöördus, et saada desovahendeid – linn on lubanud desovahendite kulu hüvitada.

*Riigiasutuste töö
Riigiasutuste töö osas on tehtud muudatusi, mida tuleb jälgida nende asutuste kodulehtede kaudu.
*Linna asutuste töö
Alates 16. märtsist ei toimu Sillamäe Linnavalitsuses elanike vastuvõttu ega kohtumisi. Taotlused ja muud dokumendid palume saata elektrooniliselt või kui see pole võimalik, jätta linnavalitsuse hoone postkasti. Linnavalitsuse töö on organiseeritud valdavalt kaugtöö vormis.
Linna kriisikomisjonil on kohustus abistada eriolukorra juhti. Kriisimeeskond koguneb regulaarselt, igapäevaselt toimub infovahetus linna asutustega ning eriolukorra lahendamisega tegelevate asutustega (Päästeamet, Terviseamet, PPA, Haridus- ja Teadusministeerium, peaministri büroo jt). Täiendavat infot saab kriisikomisjoni juhilt (linnapea).

Ametkondade juhised eriolukorras käitumise kohta
*Terviseinfo https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
*Haridusinfo https://www.hm.ee/…/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-…
*Tööelu https://www.tooelu.ee/…/uudised/2552/koroonaviirus-ja-tooelu
Kultuurisündmused https://www.kul.ee/…/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviir…
Reisimisinfo https://reisitargalt.vm.ee/
*Piiriületus https://www.politsei.ee/…/ppa-aitab-riigipiiril-jagada-terv…
* Eriolukorra info ning eriolukorra juhi korraldused
https://www.valitsus.ee/et/eriolukord

Eriolukorra infotelefon - 1247

Vajadusel täiendav info: linnapea Tõnis Kalberg tonis.kalberg@sillamae.ee, 39 25 719

Среднее (0 Голоса)
Средний рейтинг 0.0 звезд из 5.