Sillamäe linna valimiskomisjon annab teada, et 3. märtsil toimuvad Riigikogu valimised.

Valimiste läbiviimiseks on loodud üks valimisjaoskond aadressil Viru pst 26 (Sillamäe Gümnaasium).

Eelhääletamine valimisjaoskonnas toimub 25.-27. veebruaril kell 12.00- 20.00.

Hääletamine valimisjaoskonnas toimub 3. märtsil kell 9.00-20.00.

Valimistel osalevad Eesti kodanikud. Valijal peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument.

Hääletamissedelite ülelugemine toimub Sillamäe Linnavalitsuse hoones 4. Märtsil 2019 kell 10.00.

 

Sillamäe linna valimiskomisjon asub Sillamäe Linnavalitsuses, Kesk 27, 40231 Sillamäe.

Telefon: 3925703, 3925700, 3925721

Faks: 3925701

E-post: linnavalitsus@sillamae.ee