Keskkonnakaitse

Teade

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et on saanud NPM Silmet OÜ (registrikood: 10294959, aadress: Kesk tn 2, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond, 40231) poolt kiirgustegevusloa nr 14/010 muutmise taotluse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 02.10.2017 nr 11-3/17/11 all) arvamuse avaldamiseks. Muutmise taotlus on esitatud seoses NORM-jäägi ohustamise kava esitamisega ning kiirgustegevuse toimumise ruumide muutmisega seoses seadmete asukoha muutumisega ja kiirgustegevuse asukoha ruumi vabastamise taotlemisega kiirgusseaduse nõuete kohaldamisest.