Kutse Linnavolikogu istungile 29.09.2015 kell 16.00

Sillamäe Linnavolikogu istung toimub 29. septemberil 2015 kell 16.00 Sillamäe Linnavalitsuse volikogu istungite saalis.

 

Päevakord:

  1. Sillamäel linna 2015.aasta lisaeelarve

lisad

Seletuskiri

Ettekandja: Tatjana Ivanova

Kaasettekandja: Andrei Žoga

  1. Sillamäe linna arengukava 2014-2020

Lisa

LV arvamus

Ettekandjad: Tõnis Kalberg, Aleksei Stepanov, Tatjana Ivanova

  1. Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord

Seletuskiri

Vene

Ettekandja: Eevi Paasmäe

  1. Esindaja nimetamine Laste Hoolekande Asutuse Lootus hoolekogusse

Ettekandja: Eevi Paasmäe

  1. Taotluse esitamine lammutustoetuse saamiseks ja riigihanke korraldamiseks loa andmine (Sõtke)

Täiendatud eelnõu

Vene

Ettekandja: Tõnis Kalberg

  1. Riigihanke korraldamiseks loa andmine

Kompleksturvateenus

Välisvalgustus

Ettekandja: Tõnis Kalberg

  1. Maaüksuse munitsipaalomandisse andmise taotlemine ning sellele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine

- Kalda tn 11a

- M.Rumjantsevi tn 1a

- M.Rumjantsevi tn 10a

- Ranna tn 1a

- V.Majakovski tn 17b

- Viru pst 14c

Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3

Ettekandja: Tõnis Kalberg

  1. Arvamuse andmine pagulaste vastuvõtmise küsimuses

Protokolliline otsus

Ettekandja: Jelena Koršunova


Показывается результатов: 1 - 1 из 44.
Предметов на странице 1
из 44

Varasemad volikogu istungite päevakorrad

Заголовок Показать счетчик
Linnavolikogu istung 27.06.2017 kell 16.00 3
VIDEO: Volikogu istung 15.06.2017 0
Linnavolikogu istung 15.06.2017 kell 16.00 126
VIDEO: Volikogu istung 30.05.2017 95
Linnavolikogu istung 30.05.2017 kell 16.00 193
VIDEO: Volikogu istung 28.04.2017 142
VIDEO: Volikogu istung 4.05.2017 169
Linnavolikogu istung 4.05.2017 kell 16.00 272
Linnavolikogu istung 27.04.2017 kell 16.00 318
VIDEO: Volikogu istung 30.03.2017 288
Показывается результатов: 1 - 10 из 44.
Предметов на странице 10
из 5