Hanked 2018.a

 

Nimetus

Avaldatud

Pakkumuste
esitamise kuupäev

Seisund

Hanketeade

Hankedokumendid/
lisad

Küsimused/
selgitused

Tulemus

Sillamäe linnas lastele jõulukingituste ostmine 14.11.2018 22.11.2018 15.00 algatatud Teade Ettepanek    
Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis 12.11.2018 30.11.2018 16.00 algatatud Teade

Hankedokumendid

Lisa

   
Microsoft tarkvara litsentside rentimine Sillamäe üldhariduskoolidele 2019. aastaks 9.11.2018 19.11.2018 10.00 algatatud Teade ja Ettepanek      

Sillamäe Kultuurikeskuse karniiside remonttööd

7.11.2018 19.11.2018 14.00 algatatud Teade Hanke viitenumber: 202580    

Valve signalisatsiooni paigaldus uksedele

7.11.2018 16.11.2018 16.00 algatatud Ettepanek      

V. Majakovski tn 7 hoone ruumide remont

7.11.2018 19.11.2018 14.00 algatatud Teade

Hanke viitenumber: 202587

   
Transporditeenus „Sillamäe Noortenõukogu liikmete õppesõit Tallinna" 6.11.2018 14.11.2018 10.00 algatatud Teade ja ettepanek      
Infosildi tellimiseks ja paigaldamiseks aadressil Sillamäe Sputnik AÜ 5.11.2018 9.11.2018 16.00 algatatud Teade      

Kontoritehnika ostmine

2.11.2018 9.11.2018 13.00 algatatud Teade Ettepanek    

Sillamäel Kesk 27 hoone ruumi nr 26 remont

31.10.2018 7.11.2018 14.00 algatatud Teade Ettepanek    
Sillamäe üldhariduskoolidele toiduainete ja jookide ostmine 26.10.2018 26.11.2018 10.00 algatatud   Hanke viitenumber201938    

Sillamäe purskkaevu ehitustööd

25.10.2018 21.11.2018 10.00 algatatud Teade Hanke viitenumber: 202022    

Laste Hoolekande Asutus Lootus rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teenus

19.10.2018 25.10.2018 algatatud Teade Hanke viitenumber: 201699    
Sillamäe Kultuurikeskuse Kesk tn 24 territooriumi heakorrastus - ja parkimisplatsi projekteerimine 10.10.2018 18.10.2018 9.00 algatatud Teade Hanke viitenumber201568    
Parklate projekteerimine 10.10.2018 18.10.2018 9.00 algatatud Teade Hanke viitenumber201567    

Linna jõulukuuse, linna tänavate kaunistamine jõuludeks ja kaunistuste demonteerimine  

8.10.2018 12.10.2018 11.00 lõppenud Teade Ettepanek   tulemus
Sillamäe Haigla  ruumide remonditööd 8.10.2018 31.10.2018 13.00 algatatud Teade      
Sillamäe linna teekatete auguremont 27.09.2018 5.10.2018 9.30 algatatud Teade Kirjalik ettepanek    
Juriidiline nõustamine 24.09.2018 28.09.2018 13.00 algatatud Teade Kirjalik ettepanek    
Transporditeenus  projektile „ Keskonnateadlikkus Sillamäe üldharidusasutustes" 20.09.2018 24.09.2018 10.00 algatatud Teade ja HD      

Sillamäe linna tänavavalgustuse hooldamine

17.09.2018 2.10.2018 9.00 algatatud Teade Hanke viitenumber: 200982    
Valgusdekoratsioonide ostmine  13.09.2018 21.09.2019 9.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber200956   tulemus
Kannuka kooli hoone piksekaitsesüsteemi projekteerimine ja ehitamine 11.09.2018 27.09.2018 9.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber200875   tulemus
Elektrienergia ostmine 10.09.2018 25.09.2018 9.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber200783   tulemus

Kesk tn 27 hoone sanitaarsõlmede rekonstrueerimistööd

4.09.2018 17.09.2018 11.00 algatatud Teade Hanke viitenumber200568    
Bussiootepaviljonide paigaldamine 24.08.2018 10.09.2018 9.30 algatatud Teade Hanke viitenumber200455    
Kalda tänava trepi remont 23.08.2018 10.09.2018 9.00 algatatud Teade Hanke viitenumber200422    
Linna teede markeerimine 15.08.2018 24.08.2018 9.00 algatatud Teade Hanke viitenumber: 200245    

Prügikastide ostmine ja paigaldamine Sillamäe linna haldusterritooriumile

3.08.2018

10.08.2018 9.00 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus

Sillamäe Linnavalitsuse istungite saali esitlustehnika ost

3.08.2018 24.08.2018 10.00 algatatud Hanketeade ja HD

Saali plaan

Pilt 1, Pilt 2, Pilt 3

   

Sillamäe purskkaevu ehitustööd

3.08.2018 17.08.2018 10.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 199995   tulemus

Sillamäe rannapromenaadi projekteerimistööd

3.08.2018 17.08.2018 14.00 algatatud Teade Hanke viitenumber: 199990    
Väli korvpallikonstruktsiooni paigaldus 1.08.2018 16.08.2018 12.00 algatatud Teade

Hankedokumendid

Lisa

   
Hoolekandeasutuse Sügis hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd 1.08.2018 14.08.2018 14.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 199948   tulemus

Mänguväljakute seadmete ostmine koos paigaldusega

27.07.2018 3.08.2018 9.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 199846   tulemus
Sillamäe Kesk tn 30 Spordikompleksi ukseavade suurendamine ja uste vahetus 19.07.2018 10.08.2018 17.00 lõppenud Teade ja HD Lisa Tähtis täiendus tulemus
Juriidiline nõustamine ja võlanõustamine 12.07.2018 20.07.2018 10.00 algatatud Teade Dokumendid    

Puitkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldamine Sillamäe linna mereäärse alale

4.07.2018 11.07.2018 9.00

lõppenud

Teade Dokumendid   tulemus

Kinnisasja V.Majakovski tn 9 eksperthinnangu tellimine

29.06.2018 6.07.2018 10.00 algatatud Teade Dokumendid    
Peasissekäigu trepi remont (lasteaias Jaaniussike) 21.06.2018 27.06.2018 9.30 lõppenud Teade ja HD     tulemus

Sillamäe prügila sulgemisjärgne rohu niitmine

15.06.2018 22.06.2018 9.00 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus
Juriidiline nõustamine ja võlanõustamine 15.06.2018 27.06.2018 11.00 algatatud Teade Dokumendid    
Transport Remniku lastelaagrisse 13.06.2018 22.06.2018 11.00 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus

Peasissekäigu trepi remont

11.06.2018 21.06.2018 9.30 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus

Sillamäe rannapromenaadi projekteerimis-ehitustööd

8.06.2018 11.07.2018 14.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 197848   tulemus
Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hoidmine ning loomakorjuste koristamine 8.06.2018 18.06.2018 9.00 algatatud Teade

Hanke viitenumber: 198580

   
ATS süsteemi andurite paigaldus/vahetus (lasteaed Jaaniussike) 8.06.2018 21.06.2018 9.00 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus
ATS süsteemi andurite paigaldus/vahetus (lasteaed Päikseke) 8.06.2018 21.06.2018 9.00 algatatud Teade Dokumendid    

Kesk tn 27 hoone sanitaarsõlmede rekonstrueerimistööd

8.06.2018 21.06.2018 11.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 198476   tulemus

Sillamäe Lasteaed Päikseke ehitusprojekti ekspertiisi teenus

8.06.2018 25.06.2018 14.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 198562   tulemus

Sillamäe linna mänguväljakute inspekteerimine

4.06.2018 11.06.2018 9.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 198389   tulemus

Sillamäe Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks tehnosüsteemide muutmise projekteerimistööd

28.05.2018 08.06.2018 10:00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 198208   tulemus
Hõbelusikate soetamine Sillamäe linnas vastsündinud lastele 25.05.2018 04.06.2018. 13.00 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus
Klaassfassaadi katuse äravooluplekki vahetamine 23.05.2018 30.05.2018 10.00 Lõppenud Teade Dokumendid   tulemus

Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks ehitustööde omanikujärelevalve teenus

23.05.2018 30.05.2018 11.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 198039   tulemus
Saali põranda renoveerimine 23.05.2018 8.06.2018 11.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 198041   tulemus
Omanikujärelevalve teenuse osutamine kergliiklustee ehitamisel, Lev Tolstoi ja Vladimir Majakovski tänavate rekonstrueerimisel 21.05.2018 29.05.2018 9.00  algatatud Teade Hanke viitenumber  196580    
V. Majakovski tänava rekonstrueerimine 17.05.2018 11.06.2018 9.00 algatatud Teade Hanke viitenumber:  197747     
Lev Tolstoi tänava rekonstrueerimine 15.05.2018 04.06.2018 9.00 algatatud Teade Hanke viitenumber: 197430    

Turvavalgustid raamatukogu ruumides aadressil Viru 26 ja Kalda 12 Sillamäel

7.05.2018 10.05.2018 10.00 lõppenud Teade Dokumendid   Tulemus
Sõtke paisjärve veetase hoidmise süsteemi automatiseerimine 4.05.2018 21.05.2018 10.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 197369   tulemus

V. Tškalovi tn 25 hoone pööningu soojustamine

2.05.2018 16.05.2018 14.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 197284   tulemus

Sillamäe Lasteaia Jaaniussike köögi remont

2.05.2018 16.05.2018 11.00 lõppenud Teade

Hanke viitenumber: 197264

  tulemus

Laste Hoolekande Asutus Lootus projekteerimistööd

30.04.2018 17.05.2018 14.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 197283   tulemus
Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumine Sillamäe linnas 30.04.2018 8.05.2018 9.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber  197231   tulemus
Teekatte auguremont 30.04.2018 15.05.2018 9.00 algatatud Teade Hanke viitenumber  196581    

Vladimir Majakovski tn 7 hoone sanitaarsõlmede rekonstrueerimistööd

27.04.2018 11.05.2018 11.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 197127   tulemus

Videovalvesüsteemi taastamine ja laiendamine

18.04.2018 23.04.2018  14:00 algatatud Teade

 

   

Sillamäe V.Tškalovi tn 1a, 3a ja 25 hoonete evakuatsiooni välistreppide paigaldamine

16.04.2018 30.04.2018 10.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 196701   tulemus

Linna Muuseumihoone saali remont

16.04.2018 30.04.2018 11.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 196716   tulemus

Kajaka tn treppide renoveerimine

16.04.2018 7.05.2018 14.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 196631   tulemus
Sõtke paisjärve veetase hoidmise süsteemi automatiseerimine 5.04.2018 23.04.2018 9.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 196462   tulemus
Valgusjuhtimispuldi ostmine 19.03.2018 5.04.2018 9.00 Lõppenud Teade Dokumendid   tulemus

Amortiseerunud toodete taastamine

12.03.2018 19.03.2018 11.00 algatatud Teade      

Purskkaevu rajamise projekteerimistööd

8.03.2018 26.03.2018 14.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 195663   tulemus

Sillamäe Kalda 14 hoones remonditööd

6.03.2018 22.03.2018 11.00 lõppenud Teade Hanke viitenumber: 195595   tulemus
Kinnisasja eksperthinnangu tellimine 2.03.2018 9.03.2018 9.00 Lõppenud Teade ja HD Lisa 1 - pakkumuse vorm   Tulemus
Sillamäe Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks tehnosüsteemide muutmise projekteerimis- ja ehitustööd 2.03.2018 14.03.2018 14.00 lõppenud  

Hange viiakse läbi elektroonilise hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/. Hanke viitenumber: 195080

  Tulemus

Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks ehitustööd koos projekteerimisega

2.03.2018 15.03.2018 14.00 lõppenud   Hange viiakse läbi elektroonilise hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/. Hanke viitenumber: 195071   Tulemus
Kergliiklustee ehitamine 23.02.2018 23.03.2018 9.00 algatatud Teade

Hanke viitenumber  195243 

   
Põrandakatte lakki uuendamine spordisaalides 27.02.2018 29.03.2018 12.00 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus
Ventilatsioonikanalite puhastamine 23.02.2018 29.03.2018 12.00 lõppenud Teade

Dokumendid

Lisad

  tulemus

Vanade ventilatsioonitorustiku demonteerimine

19.02.2018 29.03.2018 13.00 lõppenud Teade Dokumendid   tulemus
Ravimite ostmine Sillamäe Laste Hoolekande Asutusele Lootus 15.02.2018 1.03.2018 14.00 algatatud Teade Dokumendid    
Sillamäe turismivoldiku kujundamine ja trükkimine 15.02.2018 26.02.2018 10.00 lõppenud Teade

Dokumendid

Hanke viitenumber: 194745

  Tulemus
Saunaruumide viimistlemine (Spordikompleksis Kalev) 14.02.2018 29.03.2018 12.00 lõppenud Teade

Dokumendid

Ruumide plaan

  tulemus

Sillamäe linna omandis ja valduses olevate hoonete kindlustamine 2018.a

8.02.2018 16.02.2018 9.00 lõppenud Teade Dokumendid   Tulemus
Ravimite ostmine Sillamäe Laste Hoolekande Asutusele Lootus 24.01.2018 12.02.2018 14.00 algatatud Teade Dokumendid    
Ekspertarvamus 19.01.2018 23.01.2018 13.00 algatatud Teade Dokumendid    
Ekspertarvamus 5.01.2018

9.01.2018

9.00

lõppenud Teade Dokumendid   lõppenud RHS § 73 lõike 3 punkti 5 alusel