Отчет за хозяйственный год

Sillamäe linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsus nr 42)

Sillamäe Linnavalitsuse istungi protokoll

Sillamäe linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

Sillamäe linna 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsus nr 163)

Sillamäe Linnavalitsuse istungi protokoll

Sillamäe linna 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

Sillamäe linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsus nr 105)  

Sillamäe Linnavalitsuse istungi protokoll

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Sillamäe linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

 

1. Sillamäe linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

1.1. Sillamäe linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne (pdf без дигитальной подписи)

1.2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

2. Linnavalitsuse protokolliline otsus  31.05.2018 nr 23

3. Linnavolikogu otsus 28.06.2018 nr 33

 

1. Sillamäe linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

1.1. Sillamäe linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne (allkirjastamata pdf)

2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

3. Linnavolikogu otsus nr 201

 

Отчет за 2015 хозяйственный год консолидированно группы города Силламяэ