Tarbija meelespea taevalaterna kasutamiseks

Tarbijakaitseamet, päästeamet ja lennuamet koostasid juhendi ja meelespead taevalaternate, mida rahva seas tuntakse ka soovi- või Hiina laternate nime all, kasutamise ja müümise kohta.

Tarbijatel on kõige olulisem meeles pidada, et enne taevalaterna kasutamist tuleb hoolikalt tutvuda kasutusjuhendiga, mille olemasolu ja korrektsuse eest vastutab taevalaterna müüja.

Kuna taevalaterna lennutamine selleks mittesobivas kohas ja ilmastikutingimustel võib tekitada tulekahjusid, siis peab laterna kasutaja tegema omalt poolt kõik, et selle lennutamine oleks nii inimestele kui ümberkaudsetele hoonetele jms ohutu. Kindlasti ei tohi laternaid lennutada suurte puude ja elektriliinide läheduses ega puit- ja kõrghoonestusega aladel. Samuti ei tohi neid lennutada tugeva tuulega.

Enne taevalaterna kasutamist peab tarbija veenduma, et see poleks kahjustatud. Samuti tuleb lennutamiskoha ümbrus puhastada põlevmaterjalidest. Keelatud on taevalaternat kasutada tuleohtlikul ajal. Kui tarbija soovib taevalaternat lennutada viie kilomeetri raadiuses lennuväljast või kopteriväljakust, tuleb sellest lennuametile teada anda. Kuidas seda teha, saab lugeda lennuameti kodulehelt.

Taevalaternate müüja peab aga tagama selle, et tarbija saaks enne ostu sooritamist toote omaduste ja kasutamistingimuste kohta üksikasjalikku teavet. Kindlasti peab kaupleja kontrollima, et tootele oleks lisatud nõuetele vastav kasutusjuhend. Kui tootja pole kasutusjuhendit eesti keelde tõlkinud, siis peab kaupleja tagama eestikeelse tõlke olemasolu. Ka laterna märgistus peab olema loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning vastama kõigile selle toote märgistusele kehtestatud nõuetele.

Vastutustundlik müüja lisab võimalusel toote märgistusele ka teabe laterna lennutamiseeskirjade kohta. Muu hulgas võiks kaupleja tarbijale teada anda, et taevalaternate lennutamine viie kilomeetri raadiuses lennuväljast või kopteriväljakust eeldab lennuameti teavitamist.

Lisamaterjalid:

 

Allikas: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/node/5031