Taasiseseisvumine

Eesti taasiseseisvumine tõi suured muudatused sillamäelaste ellu. Ühel hetkel olid nad eraldatud oma suurest kodumaast, endalegi ootamatult sattunud elama teise riiki. See tõi endaga kaasa palju küsimusi, mis nõudis mõttemaailma muutust, suhtumise muutust. Enamikud tänased linlased olid siia sattunud oma tahte vastaselt – suunamisega. Nende endi soove ega tahtmisi arvestamata. Nüüd aga on nad kõik seotus Sillamäega, Eestiga. Siin möödus noorusaeg, tõsine tööinimesepõli. Nad on kõik andnud oma hindamatu panuse linna arengusse: arstina, ehitajana, insenerina, õpetajana…

 

Siin on kodu, sõbrad, sugulased, kaunid mälestused. Inimesed ei kujuta ette ennast elamas mujal.

Need sillamäelased, kes  ei suutnud leppida ühiskonna muutustega, lahkusid oma kodumaale. Enamus jäi. Nad otsisid vastuseid oma küsimustele, uurisid süvendatult ajalugu ja püüdsid mõista eestlaste soove. Enamikel see õnnestus. Sillamäelane jätkas oma töökat elu linna ja Eesti heaks. Sillamäe linn muutus nn "kinnisest" linnast avatud Eestimaa linnaks. Ka Eesti rahva jaoks oli Sillamäe senini olnud tundmatu ja salapärane. Linna suhtuti kaua eelarvamusega. Iga aastaga külastab Sillamäe linna aina rohkem inimesi, kes tulevad uudistama, otsima, avastama. Ja kohapeal ollakse üllatunud, et linlased on ääretult haritud, sõbralikud, külalislahked ja koostöövalmis, linn puhas, heakorrastatud ning omanäolise ainulaadse arhitektuuriga.

 

Taasiseseisvumine tõi muutusi ka kohalikule põlisrahvale. Linnas avati 1993.a. aastal eesti põhikool ja eesti lasteaed. See tähendas, et eestlastel on nüüd olemas oma "saareke", kus oma kultuuri viljeleda ja edendada.

 

Sillamäe linn on uhke oma multikultuursusega: linnas tegutsevad aktiivselt erinevad kultuuriseltsid. Slaavi kultuuri arendamiseks peetakse igal kevadel Slaavi Kultuuri Pidu. Kuid ei unustata ka eesti kultuuri. Vabariigis tunnustust saanud rahvatantsuansambel "Suveniir" on eesti rahvatantsu edasiviija ja tutvustaja. Meie lastekoor on laulupidude alatine osaleja. Seega õppides tundma üksteise kultuuri ja kombeid, osatakse neid rohkem mõista ja toetada.

 

Linlane tahab olla ja on osake Eestimaast.