« Назад

Kutsume Sillamäe lapsi ja noori joonistama teemal „Minu Eesti, minu Sillamäe“!

Sillamäe Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond kutsub lapsi ja noori vanuses 7–18 aastat osalema Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevale pühendatud meie linna joonistusvõistlusel „Minu Eesti, minu Sillamäe".

Joonistusvõistlus annab 7–18-aastastele osalejatele võimaluse väljendada pildikeele kaudu oma kodumaa ja -linna olulisust, kirjeldada rõõme ja igapäevast elu.

Esitatud töid hindab žürii. Võistlustöid hinnatakse kolmes vanuserühmas. Igast vanuserühmast valitakse välja 3 parimat tööd. Parimaid joonistajaid ootavad auhinnad.

Võistluse tulemused tehakse avalikuks Sillamäe kodulehel 19. augustil 2021. a.

Kõikidest joonistustest koostatakse fotokollaaž, mida vahendatakse Sillamäe linna veebilehel. Töid eksponeeritakse näitustel Sillamäe linna hallatavates asutustes.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 2. august 2021. a. Tööd palume tuua Sillamäe linnavalitsuse valvelauda (Kesk tn 27).

Pliiatsid ja pintslid kätte ning head joonistamist! Ootame loomingulisust ja julget osalemist!

Joonistusvõistlusel osalemise statuut

  • Osaleda saavad Sillamäe lapsed ja noored vanuses 7-18 aastat.
  • Iga osaleja saab võistlusele esitada ühe A3-formaadis teemast lähtuva töö.
  • Töödes võib kasutada erinevaid kunstitehnikaid.
  • Joonistuse tagaküljele palume märkida:

* osaleja ees- ja perekonnanimi,

* vanus

* osaleja seadusliku täiskasvanu esindaja e-posti aadress või telefon.

(Osaleja ja tema seadusliku esindaja andmeid kasutatakse konkursi korraldamiseks ja vajadusel sellele järgnevaks võitjate autasustamiseks (võitjate väljakuulutamiseks, kontakti võtmiseks) ning tööde näitustel eksponeerimiseks (kasutatakse autori nime). Andmete kasutamisel järgitakse kehtivaid andmekaitsenorme ning isikuandmete kaitse põhimõtteid).

  • Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, ülesse panna näitustel.
  • Töid hinnataks kolmes vanusekategoorias:

7–10-aastased

11–14-aastased

15–18-aastased

  • Võistluse tulemused tehakse avalikuks Sillamäe kodulehel 19. augustil 2021. a.
  • Võistlusele saadetud joonistusi ei tagastata.
  •  Võistlustöid ootame Sillamäe Linnavalitsuse (Kesk 27) valvelauda hiljemalt 2. augustiks 2021. a.

 

Среднее (0 Голоса)
Средний рейтинг 0.0 звезд из 5.