Sillamäe linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et Sillamäe Linnavolikogu 19. detsembri 2017.a otsusega nr 14 kinnitati Sillamäe linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemusena on jõutud järeldusele, et Sillamäe linna arengu suunamiseks on vaja koostada uus üldplaneering, mis on arvestab muutunud linnakeskkonnaga ja selles tegutseva elanikkonna teadlikumate nõudmistega. Samuti ülevaatamise tulemusena leiti, et Sillamäe linna üldplaneeringu elluviimist tuleb jätkata kuni Sillamäe linna uue üldplaneeringu kehtestamiseni.

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemustega saab tutvuda Sillamäe Linnavalitsuses või Sillamäe linna kodulehel www.sillamae.ee.