Majandusaasta aruanded


2023. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE
Sillamäe Linnavalitsuse istungi protokoll
Sillamäe linna 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne kinnitamine (otsus nr 139 kinnitatud 27.06.2024)
Sillamäe linna 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne (lisa)
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne
 

2022. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE
Sillamäe Linnavalitsuse istungi protokoll
Sillamäe linna 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsus nr. 86)
Sillamäe linna 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

2021. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Sillamäe linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsus nr 42)
Sillamäe Linnavalitsuse istungi protokoll

Sillamäe linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

2020. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Sillamäe linna 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsus nr 163)

Sillamäe Linnavalitsuse istungi protokoll

Sillamäe linna 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

 

2019. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Sillamäe linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (otsus nr 105)  

Sillamäe Linnavalitsuse istungi protokoll

Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Sillamäe linna 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne


2018. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

2017. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

1. Sillamäe linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

1.1. Sillamäe linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne (allkirjastamata pdf)

1.2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

2. Linnavalitsuse protokolliline otsus  31.05.2018 nr 23

3. Linnavolikogu otsus 28.06.2018 nr 33

 

2016. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

1. Sillamäe linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

1.1. Sillamäe linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne (allkirjastamata pdf)

2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

3. Linnavolikogu otsus nr 201