Linna osalusega juriidilised isikud

Sihtasutused:
SA Sillamäe Haigla

http://shsa.ee/

Aktsiaseltsid:
AS Sillamäe Veevärk

https://www.silveevark.ee/et/

AS MEKE SILLAMÄE
https://meke.ee/