Kultuuriseltsid

MTÜ Valgvene Kultuuriühing Krõnitsa

Esimees: Tatjana Tulženko

Kontakt: +372 56668201

tatjana.tulzhenko@gmail.com


 

MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts

Esimees: Tatjana Oseptsova

Kontakt: +372 55577918

silrok1991@gmail.com

1991.a  Sillamäel oli loodud Slaavi Kultuuriühing, millest 2006.a sai MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts (edaspidi selts). Seltsi eesmärgiks on erinevate rahvaste kultuuride, traditsioonide ja tavade tundma õppimine ning nende säilitamise ja arendamise soodustamine. Oma põhieesmärgi saavutamiseks selts algatab ja koordineerib vastavaalaseid projekte, loob ja arendab suhteid teiste organisatsioonidega, korraldab ja juhendab uurimistöid, korraldab õppepäevi, näitusi, kontserte, seminare jne. 1991.a Sillamäel oli esimest korda läbi viidud Slaavi Kultuuri päevad, hiljem seda ümber nimetatipeoks Läänemere kultuurisillad: Rahvakultuuripäevad Sillamäel.

Seltsis on praegu rohkem kui 200 liiget. Mitu linna kultuurikollektiivi kuuluvad seltsi, nt rahvatantsuansambel "Suveniir", teater "Teine Taevas", rahvapilliorkester ja folkloorirühm "Rusitši" jne. Samuti seltsis on ka palju kultuurihuvilisi linnaelanikke.

 

 

MTÜ Sillamäe Eesti Selts

Esimees: Nataša Kotšergina

Kontakt: +372 39 24 127

kotsergina.natasa@gmail.com


 

MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi
Aadress: V.Majakovski tn 14-3, 40231 Sillamäe, Estonia.
Esimees: Larissa Žitnik (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010285299979)
Kontakt: +372 58139433, +372 55512960
vodograi.estonia@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sillamaevodograi

 

Vodograi tegutseb alates 25.05.1999. aastast ning tegutseb järgmistes valdkondades: rahvaukultuuri-, noorsootöö- ja ühiskondliku tegevuse valdkondades. Seltsi juures töötavad Ukraina pühapäevakool, Ukraina käsitöö museum, Ukraina raamatukogu ja pühapäevakooli folkloori ansambel „Rushnichok".