Koolitused ja üritused

Sellel lehel tulevikus koondatakse Sillamäel ja Ida-Virumaal toimuvate koolituste ja ürituste informatsiooni, et tagada huvitatud isikutele võimalust nendes osaleda. Mõned koolitused toimuvad ikkagi eesti keeles, kuid püüakse leida ka mõned venekeelsed võimalused arenemiseks.