Kesklinn (1940.- 50. aastate arhitektuuriansambel - stalinistlik neoklassitsism)

Kesklinna hoonestus pärineb Sillamäe kui tööstuslinna rajamise algaastaist. Sõtke jõe paremal kaldal asuva linna vanima osa ehitamise põhialuseks oli 1946.-47. aastatel koostatud linna I generaalplaan (Lengiprošaht) ja 1948. aasta detailplaneerimise projekt (Lengiprošaht). Eesti kõige eksootilisem venekeelne võõrlinn on uraani rikastamise tehase juurde rajatud, hiigelaegadel 20 000 elanikuga Sillamäe, kuhu kuni 1990. aastani pääses vaid erilubadega. Linn kavandati 1946-47 projekteerimisbüroos "Lengiprošaht" ja hoonestati võrdlemisi ruttu ning terviklikult üleliiduliste tüüpprojektidega. Samas on linna asukoht erakordselt maaliline, võimaldades luua kommunistliku õnne kujundit." (Kalm, M. Eesti 20. sajandi arhitektuur. Estonian 20th century architecture. Lk 273 Tallinn. Prisma Prindi Kirjastus 2001)
 
Üheks kesklinna peamiseks vaatamisväärsuseks on linna keskväljak. Linna keskväljak, mida stiiliühtsel palistavad kultuurimaja, torniga täitevkomitee (mõlemad arh. A. Popov, 1950). Ašhabadi kino projekti alusel projekteerimisinstituudis "Giprokino" kavandatud, kahe saaliga kino jms., asub kõrgel pangapealsel. Väljakult laskub alla suurejooneline trepp, mis jätkub avara teljelise bulvarina pidulikult dekoreeritud elamute vahel kuni mereni. Vaade väljakult alla üle paraadsete elamukvartalite piiritule merele on nii hingemattev, et kannatab võrrelda Odessaga. Väljakul on trepi kõrval säilinud omaette klassitsistlikult vormistatud ehitisena autahvel, kuhu algselt asetati tööeesrindlaste, kommunismiõnne sepitsejate portreid. (Kalm, M. Eesti 20. sajandi arhitektuur. Estonian 20th century architecture. Lk 273 Tallinn. Prisma Prindi Kirjastus 2001) Kesklinna tänavavõrk on rangelt geomeetriline. Majad paiknevad tänavate ääres range rütmiga. Kvartalite keskel asuvad üldkasutatavad hooned. Tänavaid ääristavad puudealleed. Hooned on ehitatud stalinistlikus neoklassitsistlikus stiilis. Majad on valdavalt kahekorruselised. Linna läbiva klindi jalamile ehitatud hooned on ainulaadsed: tänava poolt vaadates (pangapealsel osal) kaks korrust, hoovi poolt (klindi jalamil) kolm korrust. Kolme- ja neljakorruselised hooned on ehitatud mere pool, klindi jalamil. Et kogu ala on planeeringukohaselt välja ehitatud, hoonetel on sarnased arhitektuurmahulised lahendused ja säilinud on neoklassitsistliku stiili fassaadielemendid, on hoonestusala kõrge miljööväärtusega.