Keskkonnamõju hindamised

Sillamäele Kesk 2c vedelkeemia toodete terminali keskkonnamõju hindamine

  • Teade

Sillamäe Linnavalitsus teatab, et lähtudes AS Sillamäe Sadam 10. märtsi 2005. a esitatud taotlusest, on algatatud keskkonnamõju hindamine Sillamäele Kesk 2c vedelkeemia toodete terminali ehitusele. Arendaja on AS Sillamäe Sadam (registrikood 10318973, asukoht Sillamäe Kesk 2). Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus.

Planeeritav terminal on ette nähtud vedelate keemiatoodete vastuvõtmiseks raudteevagunitest, hoidmiseks mahutites ning laadimiseks laevadele. Selleks on plaanis rajada mahutipark kogumahtuvusega 1. etapis kuni 100 000 m³ning perspektiivis laiendusena täiendavalt 50 000 m³. See võimaldab käidelda erinevaid keemiatooteid umbes 1,5 mln tonni aastas. Selliste koguste käitlemiseks projekteeritakse vastava võimsusega raudteeestakaadid (2 tk), torustikud kaidele, pumba- ja kompressorjaamad ning muud vajalikud rajatised. Terminalis käideldavad tooted on erinevad vedelad väetised, kemikaalide segud ja ammoniaak.

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega tutvumine toimub Sillamäe Linnavalitsuses (Sillamäe, Kesk 27, tuba 110) tööpäevadel kella 9.00-16.30 (kontaktisik Vladimir Mirotvortsev, tel 392 5731).