Keskkonnamõju hindamised

Keskkonnamõju hindamine Sillamäe Kesk tn 2d kavandatava nafta jm raske süsivesiniktoorme ümbertöötlemistehase rajamiseks

Keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

 

Sillamäe Linnavalitsus teatab „Sillamäe Kesk tn 2d kavandatava nafta jm raske süsivesiniktoorme ümbertöötlemistehase keskkonnamõju hindamise aruande" esitamisest ning lähtuvalt „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" §-st 21 keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest.

 

Sillamäe Linnavalitsus algatas 5.juuli 2013.a korraldusega nr 439-k „Keskkonnamõju hindamise algatamine" keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KMH) Sillamäe sadama territooriumile naftasaaduste ümbertöötlemistehase rajamiseks. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on aastas 2 miljonist tonnist toornaftast euronormidele vastava diislikütuse ja laevade kütteõli, raske kütteõli, stabiliseeritud tööstusbensiini, küttegaasi ja granuleeritud väävli tootmine.

 

Arendaja on STK Group OÜ (registrikood: 12225891; asukoht: Liivamäe 3-32, Tallinn, 10132, e-post: stkgroup.ou@gmail.com). Tehase projekteerimise projektijuht on Napal AS (esindaja – Andrus Liima, e-post: napal@napal.ee).

 

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko juhtivekspert Juhan Ruut (litsentsi nr KMH 0070, tel 551 6423, e-post:juhan@hendrikson.ee).

 

Otsustaja on Sillamäe Linnavalitsus (asukoht: Kesk 27, Sillamäe), kontaktisik – Vladimir Mirotvortsev (tel 39 25 731, e-post:mirotvortsev@sillamae.ee).

 

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 13.-27.06.2014.a Sillamäe Linna Keskraamatukogus (asukoht: Kalda 12, Sillamäe) tööpäeviti kella           11:00-18:00, Sillamäe Linnavalitsuses (asukoht: Kesk 27, Sillamäe) või                               OÜ Hendrikson & Ko kontoris (asukoht: Raekoja plats 8, Tartu) tööpäeviti kella 9:00-16:30. Aruanne on elektrooniliselt kättesaadav otsustaja veebilehel https://sillamae.kovtp.eeja      OÜ Hendrikson & Ko veebilehelhttp://www.hendrikson.ee(valida kaust Avalikud dokumendid – Ida-Virumaa).

 

KMH aruande kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 27.06.2014.A OÜ-le Hendrikson & Ko. Neid saab saata e-postiga juhan@hendrikson.eevõi postiaadressil Raekoja plats 8, 51004 Tartu.

 

KMH aruande avalik arutelu toimub 27.06.2014.a algusega kell 13:00 Sillamäe Kultuurikeskuses (asukoht: Kesk 24, Sillamäe).