Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

 • Sillamäel Tööstuse 6 asuvate hoonete aluse ja neid teenindava maa-ala detailplaneering

 

 • Sillamäel linnaturu Viru puiesteel maa-ala detailplaneering

 

 • Kesk tn. 59 (N.Makarov) asuva hoone maa-ala detailplaneering

 

 • Viru pst 28 (A.Berdnikov) asuva maa-ala detailplaneering

 

 • Viru pst 20/1 (G.Mahhalov) maa-ala detailplaneering

 

 • Kesk tn 47 OÜ PMKE Grupp asuva hoone maa-ala detailplaneering

 

 • Viru pst 7 asuva hoone (OÜ Sparrow) maa-ala detailplaneering

 

 • Tškalovi tn 31a asuva hoone (FIE Rudakovskaja) maa-ala detailplaneering

 

 • Viru pst 7 asuva maa-ala detailplaneering

 

 • OÜ Fish Flour maa-ala detailplaneering

 

 • Ranna tänava piirkonna maa-ala detailplaneering

 

 • Ossipenko tänava ja garaažiühistute Starter-1, Starter-2, Starter-3 vahelise hoonestusala detailplaneering

 

 • Kalda 17 asuva maa-ala detailplaneering

 

 • Kaubakeskuse ja Tallinna maantee vahelise hoonestusala detailplaneering

 

 • AS Kaubabaas territooriumi detailplaneering

 

 • Kesk ja Tolstoi tänavate detailplaneering

 

 • Detailplaneering Spordikompleksi rajooni 5-10 garaaži ehitamiseks

 

 • Rumjantsevi, Kesk ja Gorki tänavaga piirineva maa-ala detailplaneering

 

 • Sillamäel Kesk tn.59 asuva hoone aluse maa-ala detailplaneering

 

 • Kesk tn 39 asuva hoone maa-ala detailplaneering

 

 • Sillamäe Sõtke tänava  maa-ala detailplaneering