Teed ja tänavad

Teede hooldus ja heakorrastus
 

Sillamäe linna teid hooldab ettevõte N&V OÜ.
Liiklusprobleemide korral saab helistada N&V OÜ ööpäevaringsele dispetšerile 52 92 649.
Samuti saab probleemist teada anda anna-teada veebirakenduse kaudu. 
 

 

Tänavate valgustus

Alates 1.01.2016 Sillamäe tänavalgustust hooldab ja teenindab

A.V.R. Elekter OÜ

Riketest võib teatada:
põhinumber   +372  5858 0700
reservnumber  +372  512 7371