Teed ja tänavad

Teede hooldus ja heakorrastus

Heakorraspetsialist

Larissa Lutsep

39 25 738

lutsep@sillamae.ee

 

 

Tänavate valgustus

Alates 1.01.2016 Sillamäe tänavalgustust hooldab ja teenindab

A.V.R. Elekter OÜ

Riketest võib teatada:

põhinumber   +372  5858 0700

reservnumber  +372  512 7371